Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Debat Succesfactoren in een kunstenaarscarrière

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 18 nov ’16

Debat Succesfactoren in een kunstenaarscarrière

De primaire markt voor beeldende kunst, waarin een kunstwerk voor het eerst wordt verkocht door de kunstenaar of galerie, kenmerkt zich door een onzekere vraag. Bovendien zijn er geen objectieve criteria voor de beoordeling van de artistiek-inhoudelijke kwaliteit. In deze markt is de waarde van het werk van een kunstenaar vaak moeilijk vast te stellen.

Op de drempel van succes in de primaire markt voor hedendaagse beeldende kunst

Wat zijn de signalen die wijzen op aankomend succes? Zijn dat recensies, prijzen, galeriecontracten, subsidies, aankopen, opdrachten? Wat is hun betekenis in dit verband, voor de kopers en intermediairs? Hebben zijn een voorspellende waarde? En hoe komt het dat sommige kunstenaars aanzienlijk meer succes hebben dan andere, ondanks gelijke scholing en mogelijkheden om te netwerken?

Deze vragen staan centraal in het debat Succesfactoren in een kunstenaarscarrière.

Lezingen
Professor Candace Jones (Global Chair of Creative Industries aan de Universiteit van Edinburgh) presenteert haar onderzoek naar de effecten van gatekeepers op competitieve processen in de creatieve industrie. Monika Kackovic (post-doctoraal onderzoeker / universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam), die op 17 november promoveert op dit onderwerp, zal ingaan op de concurrentiedynamiek in de primaire markt voor hedendaagse beeldende kunst. De rol die signalen zoals kritieken en prijzen spelen staan hierin centraal.

Debat
Aansluitend vindt er onder leiding van Alex de Vries (auteur, curator, adviseur) een discussie plaats met een beeldend kunstenaar, een intermediair, een koper en een criticus, over carrièrepatronen van beeldend kunstenaars.

Het doel van dit debat is om de kloof tussen onderzoek en praktijk te overbruggen en inzichten te genereren die helpen de concurrentiedynamiek in de beeldende kunstmarkt beter te begrijpen.

Panelleden zijn: Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation), Edo Dijksterhuis (freelance journalist/criticus), Adriana Gonzalez Hulshof (directeur Amsterdam Art | Weekend) en Nicolas Dings (beeldend kunstenaar), die ook zal worden geïnterviewd over beslissende momenten in zijn carrière.

Datum: vrijdag 18 november 2016
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Boekmanstichting
Toegang: gratis
Voertaal: Engels

Aanmelden noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Debat en lezing worden georganiseerd door Boekmanstichting en de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Business School.

Foto: Peter de Ronde

Partners & subsidiënten