Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst ‘Hoe vitaal is de Nederlandse kunstkritiek?’

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 18 sep ’15

Discussiebijeenkomst ‘Hoe vitaal is de Nederlandse kunstkritiek?’

De kunstkritiek verliest zijn autoriteit. De traditionele rol van de criticus als gatekeeper staat onder druk; nut en noodzaak van kunstkritieken en –recensies zijn niet meer vanzelfsprekend. Kunsttijdschriften zijn noodlijdend en kranten beknibbelen op hun kunstredacties. Er wordt daarom actief en soms ook succesvol gezocht naar nieuwe wegen in content, werkwijze en distributie.
Het podium voor kunstkritiek verschuift steeds meer naar het internet en tegelijkertijd is de amateurcriticus teruggekeerd. Op online communities als Goodreads (30 miljoen leden in 2015) zwaaien zij de scepter. De subjectieve mening van iedereen telt. Bovendien lijkt het moderne kunstbegrip waarin autonomie centraal staat, te kantelen. Is er behoefte aan argumenterende, evaluerende en onafhankelijke kritiek? En hoe kan kunstkritiek de dialoog aangaan met het publiek? Wat moet daarvoor het DNA van de criticus zijn en van welk instrumentarium moet hij zich bedienen?
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert samen met de Boekmanstichting een debat over deze vragen onder leiding van KNAW-lid Kitty Zijlmans, hoogleraar kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd, Universiteit Leiden. Bij de discussie zullen 30 vertegenwoordigers aanwezig zijn uit de kunstwereld, de wetenschap en de journalistiek.
De discussiebijeenkomst is besloten. Het voorjaarsnummer in 2016 van het tijdschrift Boekman wordt in samenwerking met het Domein voor Kunstkritiek en de Hogeschool van Amsterdam gewijd aan het thema ‘kunstkritiek’. Hierin komt onder meer een verslag van de discussie.

Partners & subsidiënten