Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » De Waarde van Cultuur door Tabo Goudswaard

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 20 mrt ’17

De Waarde van Cultuur door Tabo Goudswaard

Waarom kunnen hedendaagse taaie maatschappelijke vraagstukken het beste gezamenlijk door kunstenaars en organisaties worden aangepakt? Wat is de meerwaarde hiervan voor kunstenaars en organisaties? Hoe kun je het proces van samenwerking zo goed mogelijk inrichten? Kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard laat zijn licht schijnen over deze vragen in de reeks De Waarde van Cultuur.

Tabo Goudswaard was intendant bij The Art of Impact, een stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de zes landelijke publieke cultuurfondsen.

The Art of Impact was erop gericht de relatie tussen kunst en maatschappij te verkennen, versterken en beter zichtbaar te maken. Het ministerie had hiervoor 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2015 en 2016 werden in totaal circa 44 bestaande en circa 80 nieuwe kunstprojecten met maatschappelijke impact ondersteund. Kwink Groep stelde een evaluatierapport op, The Art of Impact : inzicht in samen werken aan impact. Goudswaard was binnen The Art of Impact verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van bestaande kunstprojecten.

Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard. De studio ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Het zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen. Hij is structureel verbonden aan een adviesdienst van consultancybureau Twynstra Gudde waarbij kunstenaars en adviseurs samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Ook is Goudswaard initiatiefnemer en projectleider van SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS, een publiek onderzoek naar de inzet van sociaal ontwerp voor taaie problemen.

Datum: maandag 20 maart 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Boekmanstichting
Toegang: gratis

Aanmelden noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Foto: Emilie Hudig

Partners & subsidiënten