Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Peer-to-peer meeting over de toegevoegde waarde van kunst.

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 20 mei ’15

Peer-to-peer meeting over de toegevoegde waarde van kunst.

De Boekmanstichting en Lang Leve Kunst organiseerden op 20 mei 2015 een peer-to-peer meeting met als thema De toegevoegde waarde van kunst – het meten van kunstzinnige beleving bij ouderen. Deze bijeenkomst bij de Boekmanstichting vond plaats in het kader van de Europese conferentie Long Live Arts (21-22 mei 2015, Den Haag). Onderzoekers uit verschillende Europese landen verdiepten zich onder leiding van Paul Schabel in dit thema, en bespraken welk vervolgonderzoek het meest effectief zou kunnen zijn.

De Boekmanstichting wijdde Boekman 86 (2011) aan De vergrijzing. Auteurs riepen beleidsmakers in de cultuursector op om artistieke programma’s naar een hoger niveau te tillen, afgestemd op de nieuwe doelgroep van relatief welgestelde en hoogopgeleide ouderen. Eén van de auteurs was Paul Schnabel, die op 20 mei de peer-to-peer meeting zal voorzitten. Het septembernummer van Boekman (#104) wordt gewijd aan Kunst en Gezondheid.
Lange Leve Kunst is een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen wil stimuleren. De Europese conferentie Long Live Arts is onderdeel van dit programma en heeft tot doel om (internationale) netwerken te vormen binnen de sectoren kunst, cultuur, zorg en welzijn.

 Achtergronddocument: De toegevoegde waarde van kunst. Ontzorgt kunst?

 Mark Mieras – Older, culturally active and full of life. How arts participation contributes to health, welfare and independence.

Partners & subsidiënten