Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Onderzoek in Zicht door Steven de Waal

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 20 nov ’17

Onderzoek in Zicht door Steven de Waal

In zijn proefschrift De waarde(n) van maatschappelijk leidersThe Value(s) of Civil Leaders (2014) bepleit de Waal dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de meerwaarde die maatschappelijk leiders leveren.
De Waal deed onderzoek naar civil leaders, die buiten de politiek en overheid voorop gaan in het werken aan een betere samenleving. Maatschappelijk leiders zijn er in soorten en maten. Beroemdheden die zich inzetten voor een goed doel. Vrijwilligers die opkomen voor kwetsbare burgers. Bevlogen directeuren in sectoren als onderwijs, volkshuisvesting en gezondheidszorg. En commerciele ondernemers die in hun bedrijf sociale noden voorop zetten en aanpakken.

Uit het proefschrift van De Waal blijkt dat maatschappelijk leiders een slag apart vormen. Ze zijn actief in verschillende omgevingen – zowel in bedrijfsleven als non-profit – maar hebben gemeenschappelijke waarden. De belangrijkste zijn ‘keuzevrijheid’, ‘ondernemingslust’, ‘duurzaamheid’, ‘respect’ en ‘(sociale) rechtvaardigheid’. Ze delen ook een ‘hulpfilosofie’: anderen helpen om zichzelf te helpen.
Maatschappelijk leiders zijn gehecht aan hun onafhankelijkheid en volgen een sterk moreel kompas.  Ze kunnen ook weerstand oproepen, constateert De Waal, maar hun belang is nauwelijks te overschatten. Zij leveren een unieke bijdrage, naast bedrijfsleven en overheid.
Om maatschappelijk leiderschap te stimuleren bepleit De Waal meer aandacht in onderwijs en familie. Ook moeten leiders niet zozeer geselecteerd worden op basis van ervaring en competenties, maar meer op karakter en moreel kompas. De Waal hoopt dat er zo meer “burgerschap” in de bestuurskamers komt.

Op 20 november a.s. gaat hij dieper in op dit thema, meer gericht op personen. Vragen die de Waal daarbij stelt, zijn: welke private personen vertonen opvallend burgerinitiatief en public value gerichtheid en krijgen daar organisatie en samenleving in mee? Wat is het waardenpatroon van maatschappelijke leiders? Wordt dat beïnvloed door de bestuursomgeving vanwaaruit zij opereren? Welke dynamieken en tactieken komen zij tegen? Hoe treden zij op in het publiek debat?

Gezien het domein waarbinnen de Boekmanstichting zich beweegt, gaat de Waal in het bijzonder in op actuele kwesties die spelen in de culturele sector.

Steven P.M. de Waal, The Value(s) of Civil Leaders. A Study into the Influence of Governance Context on Public Value Orientation
De Waarde(n) van Maatschappelijk Leiders. Een Studie naar de Invloed van Bestuuringscontext op Publieke Waarde Orientatie (met een samenvatting in het Nederlands)

Bekijk hier de publicaties van Steven de Waal in de catalogus en de publicaties op zijn website.

Datum: Maandag 20 november 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Partners & subsidiënten