Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst over Culture Commons

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 21 sep ’18

Discussiebijeenkomst over Culture Commons

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Akademie van Kunsten en de Boekmanstichting organiseren een discussiebijeenkomst over Culture Commons; collectieve, soms activistische initiatieven in de cultuursector, die bottom-up worden georganiseerd en uitgevoerd, en beantwoorden aan een publieke behoefte wanneer de overheid en andere instanties daarin niet voorzien.

Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie, en Hanka Otte, postdoc onderzoeker Culture Commons, beide verbonden aan het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) van de Universiteit Antwerpen, geven een presentatie over de theoretische- en beleidscontext van culture commons. Jeroen Boomgaard zal ingaan op de casestudy van een commons-project op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Boomgaard is Lector Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, programmacoördinator van de onderzoeksmaster Artistic Research van de Universiteit van Amsterdam en programmamanager van ARIASnl. Daarna volgt een debat met de aanwezigen.

Het voorjaarsnummer van het tijdschrift Boekman, nummer 118, wordt aan het thema Culture Commons gewijd en verschijnt in maart 2019.

 

 

Partners & subsidiënten