Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Symposium Kaalslag of Cultuuromslag?

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 22 jun ’15

Symposium Kaalslag of Cultuuromslag?

Hoe staat het met de vitaliteit van onze kunst- en cultuursector sinds er grote bezuinigingen hebben plaatsgevonden? Wat zegt de Cultuurindex Nederland 2015 hierover? Welke deelsectoren zijn het zwaarst getroffen? En welke kansen doen zich voor?

Op 22 juni organiseerde de Boekmanstichting i.s.m. het Prins Bernhard Cultuurfonds het symposium: Kaalslag of Cultuuromslag? Feiten, cijfers en kansen in de cultuursector 2015. Met speciale aandacht voor:

– Draagvlak voor cultuur, vrijwilligers en (private) financieringsstromen;
– Toegang tot cultuureducatie en amateurkunst voor iedereen;
– Werkgelegenheid in de (podium)kunstensector

Key-note: Prof. dr. Coen Teulings (hoogleraar Economie Universiteit Cambridge, oud-directeur Centraal Planbureau)

Moderator: Simon Reinink (Het Koninklijk Concertgebouw)

Sprekers en panelleden: Erik Akkermans, Aukje Bolle, Adriana Esmeijer, Rien van Gendt, Marielle Hendriks, Dimitri Lahaut, Lennart van der Meulen, Bart van Meijl, Tanja Mlaker, Ryclef Rienstra, Martijn Sanders, Jarl Schulp, Marlies Tal, Stéfanie van Tuinen, Bastiaan Vinkenburg, Carolien Borgers en Moniek Warmer.

Voor wie? 

Dit symposium is bestemd voor alle betrokken cultuurliefhebbers en –professionals, zowel uit de cultuursector als het bedrijfsleven, de wetenschap, journalistiek en politiek.

Ter voorbereiding op het symposium verscheen Boekman 103 Wie geeft er aan cultuur?. Alle bezoekers ontvingen dit nummer bij aanvang van het symposium.

Kosten

Standaardtickets €50,- pp, studententickets €25,- pp (incl. Boekman #103, lunch en borrel)

 Programma symposium Kaalslag of Cultuuromslag?

 Achtergrond symposium Kaalslag of Cultuuromslag?

Literatuur over de thema’s van het congres is te vinden in de bibliotheek van de Boekmanstichting:
Impact cultuurbezuinigingen
Financiële stromen
Cultuureducatie en amateurkunst
Arbeidsmarkt en vrijwilligers

Het symposium Kaalslag of Cultuuromslag? is een initiatief van de Boekmanstichting in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt mede mogelijk gemaakt door Het Koninklijk Concertgebouw en het GO-Fonds.

Partners & subsidiënten