Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Art The Hague – de eigenzinnige beurs voor hedendaagse kunst

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 26 sep ’18

Art The Hague – de eigenzinnige beurs voor hedendaagse kunst

Een steeds groter deel van de opbrengsten in de mondiale kunstmarkt wordt gegenereerd door enkele mega-galeries. Slechts een klein deel van de hedendaagse kunstenaars profiteert van de prijsstijging die hiermee gepaard gaat. Wat betekenen internationale ontwikkelingen als deze voor de Nederlandse en Vlaamse kunstwereld? Zowel België als Nederland behoren niet tot de internationale centra voor hedendaagse kunst, maar ze nemen daarbinnen wel een betekenisvolle plek in. De Boekmanstichting (NL) en het Kunstenpunt (BE) organiseren tijdens Art The Hague een panelgesprek waarin we kijken naar deze meer perifere positie van de Nederlandse en Vlaamse hedendaagse kunst. Hoe is deze positie zo sterk mogelijk vorm te geven zonder ten prooi te vallen aan een assimilerende werking vanuit de mondiale kunstcentra?

Uitdagingen en kansen op een veranderende kunstmarkt
Het panelgesprek draait om de internationalisering van de beeldende kunst in Vlaanderen en Nederland, met in het bijzonder ook aandacht voor de rol die galeries hierbij spelen. Inzet van het gesprek zijn verschillende, belangrijke vragen. Hoe staan de Vlaamse en Nederlandse kunstmarkt er namelijk op dit moment voor? Welke rol spelen Vlaamse en Nederlandse kunstenaars in de mondiale markt? En bovenal: hoe kunnen zij zich staande houden in een sector die meer en meer getekend wordt door drempels, kloven en ongelijkheden?

Een andere aspect dat tijdens deze middag aan bod komt is de relatie tussen de kunstmarkt en publieke sector. Gepassioneerde verzamelaars die risico’s nemen en jonge kunstenaars steunen raken in de minderheid en steeds meer nieuwe musea worden binnen de private sector geopend. Ondertussen werd op de publieke sector veel gekort. Dit verandert de dynamiek binnen de kunstwereld en heeft ook invloed op de aantrekkingskracht van kunstenaars. Bij landen die internationaal vooral binnen de publieke sector succesvol zijn, is het goed om te kijken naar de invloed van deze ontwikkelingen op de internationale activiteiten van de kunstenaars die afkomstig zijn uit deze landen.

Deelnemers aan het panelgesprek
Het panelgesprek wordt vooraf gegaan door twee korte presentaties van cijfers uit Nederland en Vlaanderen over galeries en over het internationaal werken van kunstenaars. Vervolgens wordt het gesprek gevoerd door een panel bestaande uit onder andere: Philip Van den Bossche (Directeur Mu.ZEE), Rune Peitersen (kunstenaar en bestuurslid Platform BK), Yvonne de Jong (Assembled by ROOT)

Programma
Bekijk hier het volledige programma van 26 september t/m 30 september 2018.

Datum: Woensdag 26 september 2018
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: Fokker Terminal | Binckhorstlaan 249 | 2516 BB Den Haag
Vraag hier gratis tickets aan

 

Partners & subsidiënten