Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » 28 juni: Lezing inclusiviteit Programma lezing Boekman en uitreiking BNG Bank Cultuurparticipatie Prijs

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

28 juni: Lezing inclusiviteit Programma lezing Boekman en uitreiking BNG Bank Cultuurparticipatie Prijs

Steeds meer wordt duidelijk dat er onder cultuurmakers en cultuurconsumenten nog steeds groepen bestaan die geen aansluiting vinden bij het cultuurbestel. Makers voelen zich bijvoorbeeld niet gehoord door subsidieverschaffers en programmeurs. Publiek herkent zich niet in het aanbod. Je zou dan ook kunnen zeggen dat de huidige structuur te weinig mogelijkheden biedt aan uitingen die zich op een alternatieve wijze onderscheiden en daarmee niet binnen bestaande criteria passen.

In juni verschijnt het volgende nummer van tijdschrift Boekman waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden van een inclusief cultuurbestel. Voorafgaand aan de publicatie van dit nummer organiseert de Boekmanstichting een reeks lezingen rondom de vraag wat er nodig is voor een inclusief cultuurbestel.

Lezing Ronald Kox
Ronald Kox (1967) is Hoofd Cultuureducatie bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Hij is intensief betrokken bij de landelijke curriculumdiscussie Curriculum.nu en internationale projecten als Europe in Perspective, waarin een trainingsprogramma wordt ontwikkeld om diversiteit onder de aandacht te brengen met behulp van kunsteducatie. Hij is auteur van de Visie op Cultuureducatie in het Funderend Onderwijs (2015) en nauw betrokken geweest bij de handreiking Basis voor Cultuureducatie (2016). Ronald geeft regelmatig presentaties en workshops over een integrale visie op cultuureducatie en het onderwijs.

Datum: maandag 28 juni 2018, Boekmanstichting Amsterdam
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

 

Partners & subsidiënten