Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Regionalisering door Hans van Maanen

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 30 jan ’18

Regionalisering door Hans van Maanen

Hoe creëren het Rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk goede randvoorwaarden voor de culturele sector? In de verkenning voor een toekomstbestendig cultuurbestel, wijst de Raad voor Cultuur op de sleutelrol die stedelijke regio’s hierin kunnen vervullen.

In het volgende nummer van Boekman (maart 2018) zal de regionalisering in het cultuurbeleid worden belicht met een focus op de rol van stedelijke regio’s hierbij. Ter voorbereiding op dit nummer, organiseert de Boekmanstichting een korte lezingenreeks over cultuur in (klein)stedelijke regio’s.

30 januari: Hans van Maanen
De aftrap zal zijn door Hans van Maanen in een presentatie over vermeende verschillen tussen publiek ‘hier’ en ‘daar’, plannen voor gedeelde financiële verantwoordelijkheid en de mogelijke angsten hiervoor bij kunstenaars. Ook geeft hij een voorzet voor de invulling van de rol van de nieuw te vormen RIS-gezelschappen ten opzichte van de bestaande BIS-gezelschappen.

Hans van Maanen is emeritus hoogleraar Kunst en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen en voormalig voorzitter van de Kunstraad Groningen. Onlangs publiceerde hij Kunst in de kop van de koopman: beknopt verslag van twintig jaar klagen over Nederlandse cultuurpolitiek, waarin hij onder andere ervaringen deelt die betrekking hebben op eerdere initiatieven voor regionalisering.

Pieter Bots zal vanuit de Raad voor Cultuur reageren.

Datum: Dinsdag 30 januari 2018
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Volgende lezingen in deze reeks staan gepland op:
20 februari: Willem Wijgers
14 maart: Johan Kolsteeg

Partners & subsidiënten