Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Kunstkwartet met Erik Schrijvers

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 30 mrt ’15

Kunstkwartet met Erik Schrijvers

Op 30 maart was het woord aan dr. Erik Schrijvers, één van de samenstellers van de recente publicatie van de WRR Cultuur herwaarderen in een nieuwe aflevering uit de reeks Kunstkwartet.

In Cultuur herwaarderen pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid. In het huidige cultuurbeleid komen de sociale en economische effecten van cultuur steeds centraler te staan. Voor een sterke culturele sector is echter meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf. Hoe valt de aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren? Is de culturele sector voldoende voorbereid op veranderingen in de smaakpatronen van het publiek? Welke gevolgen hebben nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap?

Erik Schrijvers ging in deze aflevering van het kunstkwartet dieper in op de verschillende claims over de effecten van kunst en cultuur. Wat weten we van deze effecten? Hoe goed zijn ze te onderbouwen? En bieden ze voldoende houvast voor beleidskeuzen? Een tweede thema is hoe in Nederland de (wetenschappelijke) kennis over het kunstenveld is georganiseerd en wat dat betekent voor het cultuurbeleid.

Erik Schrijvers behaalde een doctoraal in de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (cum laude) en de Wijsbegeerte en studeerde daaraan voorafgaand aan het conservatorium en de Gerrit Rietveld Academie. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. Erik is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In de reeks Kunstkwartet geeft de Boekmanstichting maandelijks het woord aan een denker, beleidsmaker, kunstbestuurder of kunstenaar. Welke vier punten zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de kunsten en het cultuurbeleid in de komende vier jaar?

Moderator: Marielle Hendriks.

Datum: maandag 30 maart 2015
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis

Partners & subsidiënten