Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Onderzoek in zicht met Francesco Chiaravalloti

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 30 mei ’16

Onderzoek in zicht met Francesco Chiaravalloti

Veel Europese overheden hanteren prestatiemeting als centraal instrument voor het toezicht op gesubsidieerde instellingen. Met als gevolg dat overheden gesubsidieerde instellingen steeds vaker vragen om aan externe belanghebbenden verantwoording af te leggen door middel van kwantitatieve indicatoren.

Geïnspireerd door de economische logica van het bedrijfsleven, worden deze als objectief beschouwde indicatoren op onkritische wijze toegepast op de gehele publieke sector. Zelfs op organisaties die moeilijk te kwantificeren waarden creëren, zoals culturele instellingen.

Onderzoek in zicht
Op basis van een breed literatuuronderzoek en een diepgaande casestudie van een gesubsidieerd operagezelschap, toont het proefschrift ‘Performance Evaluation in The Arts’ aan dat de procedures waarmee overheden rekenschap over de prestaties van gesubsidieerde culturele instellingen vragen, niet in staat zijn om de kernwaarde van deze instellingen te evalueren, te weten: de artistieke waarde, die zij voor hun verschillende belanghebbenden creëren.

Tijdens Onderzoek in zicht spreekt Chiaravalloti over de artistieke waarde die mede wordt bepaald door alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de creatie en verspreiding van kunst, zoals medewerkers, zangers, musici, publiek en pers. Voorts beschrijft en analyseert hij de wijze waarop de culturele instellingen zelf hun artistieke waarde evalueren.

Performance Evaluation in The Arts
Het proefschrift van Chiaravalloti laat zien dat de artistieke waarde mede wordt bepaald door alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de creatie en verspreiding van kunst, zoals medewerkers, zangers, musici, publiek en pers. Voorts beschrijft en analyseert het proefschrift de wijze waarop de culturele instellingen zelf hun artistieke waarde evalueren. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door de artistieke, zakelijke en technische bestuurders van de culturele instellingen aan de hand van informatie die in belangrijke mate kwalitatief en ongeschreven is en via onderlinge discussies, gebaren en emoties wordt uitgewisseld.

Voordat overheden nieuwe procedures voor het evalueren van de prestaties van culturele instellingen implementeren, is diepgaand inzicht noodzakelijk in de aard van de werkprocessen van culturele instellingen en in de wijze waarop zij zelf hun prestaties beoordelen. Alleen procedures die rekening houden met de aard van het artistieke werk en gebruik maken van een ‘artistieke taal’ waarmee culturele instellingen hun bijdrage aan de samenleving kunnen verwoorden, zijn relevant voor deze instellingen en hun belanghebbenden.

Bekijk hier de publicaties van Francesco Chiaravalloti.

Let op: deze lezing is in het Engels

Datum: maandag 30 mei 2016
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Locatie: Boekmanstichting
Toegang: gratis
Voertaal: Engels

Aanmelden noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Met de reeks Onderzoek in zicht biedt de bibliotheek van de Boekmanstichting onderzoekers een podium om hun scriptie of dissertatie op het gebied van kunst- en cultuurbeleid en praktijk toe te lichten. Dit kan ook lopend onderzoek betreffen.

Partners & subsidiënten