Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiemiddag kunst in de klas!

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 30 sep ’14

Discussiemiddag kunst in de klas!

In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën. Cruciaal in een maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners. Het huidige onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van dit soort vaardigheden.  Integrale aandacht voor kunst vraagt dan ook om een andere inrichting van ons basis- en voortgezet onderwijs.

Tijdens dit symposium spraken deskundigen over de vraag wat daarvoor nodig is. Draagt het recent gelanceerde concept-CKV-examenprogramma bij aan een structurele inbedding van kunst in het onderwijsaanbod? Kunnen we zo’n programma ook verwachten in het basisonderwijs? Waar gaat het al goed en waar moet het anders? En wat kunnen we leren van de ervaringen uit Vlaanderen?

Met:

Gijs Scholten van Aschat, bestuurslid Akademie van Kunsten, acteur
Barbara Visser, voorzitter Akademie van Kunsten, beeldend kunstenaar
Brecht De Meulenaere, directeur Canon Cultuurcel, Vlaanderen
Antoine Gerrits, voorzitter Vernieuwingscommissie CKV
Marie-Thérèse van de Kamp, cultuurcoördinator Theresia Lyceum Tilburg

En met een optreden door hiphop-dansgezelschap Solid Ground.

Margot Dijkgraaf, directeur Boekmanstichting, is middagvoorzitter en discussieleider

——————————————

Boekman 100 Kunst in en buiten de klas

Partners & subsidiënten