Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Onderzoek in zicht met Henk Havens

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 08 mei ’17

Onderzoek in zicht met Henk Havens

Op maandag 8 mei tijdens Onderzoek in zicht vertelt Henk Havens over zijn proefschrift Theater en het performatief spectrum : transities in het contemporaine theater van de Lage Landen waarin hij een licht werpt op grootschalige veranderingen in en rond de theatersector, als gevolg van een intrinsiek veranderende samenleving.

Theaterpodia zijn al lang niet meer allemaal gevormd naar modellen uit de negentiende eeuw. Veel gezelschappen produceren geheel andere voorstellingen dan traditioneel de gewoonte was. Op hedendaagse theateropleidingen is minstens zoveel aandacht voor film, televisie, performance en digitale media als voor toneelteksten van Shakespeare, Vondel of Tsjechov.

Veel huidige theater-, performance-, en mediakunstenaars doen vooral pogingen om al onderzoekend te begrijpen wat er op ons af komt in een snel veranderende samenleving, in plaats van alleen bijvoorbeeld representerend cultureel erfgoed doorgeven op basis van vaak als vanzelfsprekend veronderstelde canonieke kwaliteit. Een kwaliteit die lang niet voor iedereen meer zo vanzelfsprekend is.

In zijn proefschrift stelt Havens de vraag of het traditionele theatergezelschap, het traditionele theaterpodium, de traditionele theateropleiding en het traditionele theaterbeleid, in het huidige cultureel dynamische podiumkunstenlandschap nog wel kunnen fungeren als richtinggevende vak-instituties in het centrum van een Nationaal Theatersysteem. Havens heeft als docent-onderzoeker vanuit een practice based uitgangspositie het theatersysteem in zijn geheel beschouwd.

Volgens Havens staat de Nederlandse overheid voor een grote uitdaging. Als enige van de vier institutionele actoren in het theatersysteem blijft de overheid tot nu toe achter als het gaat om het aanpassen van de blikrichting en het formaliseren van een andere dan de gebruikelijke traditionele samenhang tussen samenleving, theatersector en overheid. Hij pleit voor het incorporeren in het landelijk kunst- en cultuurbeleid van een spectrale samenhang tussen theater-, performance- en mediasectoren.

Henk Havens
In oktober 2015 promoveerde Havens aan de Universiteit van Maastricht. Havens was de afgelopen decennia theaterrecensent, lid van diverse provinciale en gemeentelijke adviescommissies, bestuurlijk verbonden aan diverse culturele gezelschappen, dramaturgiedocent en coördinator aan de Toneelacademie Maastricht. Hij stond aan de wieg van de performance-opleiding en was als onderzoeker lid van de kenniskring van het Lectoraat Autonomie & Openbaarheid in de Kunsten.Vanaf voorjaar 2014 is hij een van de adviseurs van de domeincommissie podiumkunsten van de Raad voor Cultuur.

Datum: Maandag 8 mei 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Publicaties van Henk Havens in de catalogus van de Boekmanstichting

Met de maandelijkse reeks Onderzoek in zicht biedt de bibliotheek van de Boekmanstichting onderzoekers een podium om hun scriptie of dissertatie op het gebied van kunst- en cultuurbeleid en -praktijk toe te lichten. Dit kan ook lopend onderzoek betreffen.

 

 

Partners & subsidiënten