Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » 4 onvermijdelijke gesprekken over theater en de wereld

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 09 nov ’15

4 onvermijdelijke gesprekken over theater en de wereld

Dit seizoen organiseren Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Frascati, NRC Handelsblad en de Boekmanstichting gezamenlijk een reeks debatten onder de titel Vier onvermijdelijke gesprekken over kunst en de wereld. Na de uitverkochte eerste editie tijdens het Theaterfestival in september ging moderator Ann Demeester ditmaal in gesprek met de gasten Dries Verhoeven, Anna Tilroe en Willem Schinkel.

Onderwerp van gesprek is de ‘onmaat’ die de kunst representeert ten opzichte van de codes van de samenleving. Kunst kan een ‘ontregelaar’ zijn, ze kan ons losschudden van vastgeroeste perspectieven. Maar laat de toeschouwer zich vandaag de dag nog ontregelen? In dit informatietijdperk confronteren de media ons met een continue stroom van meningen en perspectieven. Is de kunstenaar als luis in de pels uitgespeeld?

Sprekers:
Anna Tilroe is kunstcriticus, publicist en curator. Ze is artistiek directeur van 11Fountains, een internationaal project i.h.k.v. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Tussen 2010 en 2013 was Tilroe als bijzonder hoogleraar Kunst en Cultuur verbonden aan de Radboud Universiteit.

Willem Schinkel is socioloog en werkt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Schinkel ziet een belangrijke rol weggelegd voor de kunst als manier om de werkelijkheid radicaal te verbeelden en als vorm van fundamentele maatschappijkritiek. Hij schreef onder meer “De gedroomde samenleving” en “De nieuwe democratie, naar andere vormen van politiek”

Dries Verhoeven maakt grootschalige installaties, performances en happenings in musea, op locatie en in de openbare ruimte van een stad. Hij daagt de bezoeker uit om zijn eigen wereld, en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, te beschouwen vanuit een radicaal ander perspectief.

Ann Demeester is sinds februari 2014 directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Eerder was ze directeur van het Amsterdamse kunstencentrum De Appel en leidde zij W139. Zij is opgeleid als letterkundige en kunstcritica.

Op theaterkrant.nl verscheen een verslag van de eerste editie en tweede editie.

Foto: Anna van Kooij (V.l.n.r.: Pascal Gielen, Eric de Vroedt, Bas Heijne, Ann Demeester)

Partners & subsidiënten