Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » De Waarde van Cultuur door Joost Heinsius

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 09 okt ’17

De Waarde van Cultuur door Joost Heinsius

Lezing in het kader van Waarde van Cultuur. De valse tegenstelling tussen autonomie en instrumenteel als bedreiging voor het maatschappelijk draagvlak voor cultuur – Joost Heinsius

Heinsius stelt: de tweedeling tussen autonomie en instrumentaliteit is simplistisch en doet geen recht aan de veelzijdige praktijk van de kunstenaars van nu. Daarnaast vindt hij dat we een breder en pluriformer kunstbegrip nodig hebben om draagvlak onder de bevolking voor kunst en cultuur te ontwikkelen en te behouden.

De discussie over autonomie en instrumentaliteit heeft betrekking op slechts een beperkt vertoog over de kunsten. Heinsius benoemt vijf vertogen over kunst waarmee we een breder kunstbegrip kunnen ontwikkelen. De oplossing is te vinden in een nieuw begrip van professionaliteit voor kunstenaars dat meer recht doet aan de manier waarop kunstenaars maatschappelijke waarde realiseren en daarmee verbinding maken met de samenleving.

Joost Heinsius (1955) is adviseur, schrijver en onderzoeker op het gebied van ondernemerschap, financiering en maatschappelijke waarde in de kunst- en cultuursector. Hij is opgeleid als politicoloog en journalist, werkte voorheen bij Cultuur-Ondernemen en nu als zelfstandige bij Values of Culture&Creativity. Hij werkte recentelijk mee aan onderzoek naar crowdfunding in de culturele en creatieve sector in opdracht van de Europese Commissie en onderzoekt nu voor ELIA (Europese vereniging van kunstvakopleidingen) verschillende vormen van ‘Creative Hubs’ als overgang tussen opleiding en beroepspraktijk. Hij schrijft een blog op www.valuesofculture.eu.

Bekijk hier publicaties van Joost Heinsius

Datum: Maandag 9 oktober 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Partners & subsidiënten