Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmandebat: De nieuwe werkelijkheid van de creatieve industrie

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 13 feb ’13

Boekmandebat: De nieuwe werkelijkheid van de creatieve industrie

Nederland krijgt de meest creatieve economie van Europa. Althans, dat hoopt de huidige regering. Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. De creatieve industrie is tot topsector benoemd en ons land heeft vanaf 2013 twee nieuwe – door fusies tot stand gekomen – instellingen op het gebied van creatieve industrie: Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Toch zijn er ook nog veel vragen. Zoals: welke kansen en mogelijkheden biedt de creatieve industrie eigenlijk? En wie doen eraan mee? Hebben we het over Philips, de omroepen, kunstenaars, kleine zelfstandige meubelmakers, of allemaal? Hoe worden de ambitieuze beleidsplannen omgezet naar de praktijk? Waar blijven de kunsten binnen de creatieve industrie? En hoe kunnen we bevorderen dat de diverse partijen zich betrokken voelen?

Het Nieuwe Instituut en de Boekmanstichting organiseerden in het verlengde van tijdschrift Boekman #93 een debat over de creatieve industrie op woensdag 13 februari onder leiding van Valentijn Byvanck. Met bijdragen van makers Afaina de Jong, Jeroen van Mastrigt en Gilian Schrofer en positiebepalingen van onder meer Valerie Frissen, Timo de Rijk, Paul Rutten, Harry Starren en Janny Rodermond.

Partners & subsidiënten