Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst “Cultuuroverdracht: wordt daar nog iets van verwacht?”

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 20 mrt ’12

Discussiebijeenkomst “Cultuuroverdracht: wordt daar nog iets van verwacht?”

Met een reeks bijeenkomsten over cultuurbeleid proberen de Boekmanstichting en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) nieuwe vergezichten op het cultuurbeleid te openen. Een vergezicht op cultuurbeleid en alle regels, wetten en instrumenten die daarbij horen. Maar nog meer een vergezicht op de wijze waarop cultuur zich al dan niet via educatie en beleid in de samenleving manifesteert. Hoe luidt daarover het oordeel van betrokkenen en toeschouwer, en wat zijn de gronden waarop dat oordeel is gevestigd?

Waarom moet cultuur worden overgedragen? Welke cultuur? Hoe, en door wie? Deze vragen stonden centraal in het eerste debat dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) samen met de Boekmanstichting organiseerde.

Bij de discussie waren ruim twintig vertegenwoordigers uit de academische en cultuurwereld aanwezig, onder wie Kitty Zijlmans (Universiteit Leiden en dagvoorzitter), Tom ter Bogt (Universiteit Utrecht), Anne Rigney (Universiteit Utrecht), Maria Grever (Erasmus Univesiteit) en Teunis IJdens (Cultuurnetwerk Nederland). Letterkundige Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht, lid KNAW en voorzitter van de historische canon van Nederland) en socioloog Paul Schnabel (Universiteit Utrecht en Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP) hielden beiden een inleiding. Het  septembernummer van het tijdschrift Boekman (nummer 92) werd in het verlengde van deze bijeenkomst gewijd aan het thema ‘Cultuuroverdracht’, met daarin onder meer een verslag van de discussie en de beide inleidingen in de vorm van een artikel.

Partners & subsidiënten