Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiemiddag Signatuur van cultuur bij de publieke omroep

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 20 sep ’13

Discussiemiddag Signatuur van cultuur bij de publieke omroep

Hoe wordt cultuur op dit moment geprogrammeerd bij de publieke omroep? Weerspiegelt deze programmering de actuele stand van het culturele leven? Hoe wordt de smaak van het publiek gewogen? Welke rol speelt de culturele sector hierbij?

De Boekmanstichting en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseerden een debat over deze vragen, afgezet tegen de vele ontwikkelingen in het medialandschap en de plannen uit Den Haag van staatssecretaris Dekker.

In nummer 98 van het tijdschrift Boekman met het thema ‘publieke omroep’ zal onder meer een verslag van de discussie worden gepubliceerd evenals de inleidingen van dit debat. Dit nummer zal verschijnen in het voorjaar van 2014.

Deelnemers:
Jo Bardoel (hoogleraar journalistiek en media, Radboud Universiteit, en communicatiewetenschap, Universiteit van Amsterdam)
Hans Maarten van den Brink (directeur Mediafonds)
Dennis Broeders (senior wetenschappelijk medewerker, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
Tom De Smet (unitmanager Collecties, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
Nico van Eijk (hoogleraar informatierecht, in het bijzonder het media‐ en telecommunicatierecht, Universiteit van Amsterdam)
Linda Groen (beleidsmedewerker afdeling Genootschap, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
Ineke van Hamersveld (hoofd publicaties/hoofdredacteur Boekman, Boekmanstichting)
Marielle Hendriks (hoofd projecten, Boekmanstichting)
Koen Hilberdink (hoofd afdeling Genootschap, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
Frank Huysmans (hoogleraar bibliotheekwetenschap, Universiteit van Amsterdam en directeur Ware Kennis ‐ onderzoek & advies)
Dimitri Lahaut (marktonderzoeker Stichting Filmonderzoek)
Willemijn Maas (algemeen directeur AVRO)
Eggo Müller (hoogleraar media en communicatie en directeur School Media‐ en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht)
André Nuchelmans (redacteur Boekmanstichting)
Freek van ‘t Ooster (directeur iMMovator)
Robert Oosterhuis (onderzoekscoördinator Cultuur en Media, Ministerie OCW)
Bart Römer (directeur Filmacademie Amsterdam)
Cas Smithuijsen (directeur Boekmanstichting)
Jack Spaapen (secretaris Raad voor Geesteswetenschappen en beleidsmedewerker, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
Marijke de Valck (associate professor mediastudies, Universiteit van Amsterdam)
Roel van der Ven (plaatsvervangend hoofd Mediabeleid, Ministerie OCW)
Jan Westerhof (directeur Audio Nederlandse Publieke Omroep)
Lisa van Woersem (Boekmanstichting, verslag)
Joris van Zundert (hoofd van het ‘Digital Humanities Software R&D Team, Huygens ING)
Robert van der Zwan (waarnemend hoofd mediabeleid, Ministerie OCW)

Partners & subsidiënten