Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Expertmeeting | Stuurmanskunst #2

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Donderdag 17 jun ’10

Expertmeeting | Stuurmanskunst #2

Op 17 juni kwam bij de Boekmanstichting voor de tweede maal een select gezelschap uit wetenschap, cultuur en bedrijfsleven bij elkaar, te weten: Saskia Reuling, Victor Halberstadt, Leontine van der Goes-Hijmans, Tati Freeke-Suwarganda, Hans Andersson, Alexander Rinnooy Kan, Jan Theo Bautz, Paul Schnabel, Astrid Elburg en Benno Tempel, voor de expert meeting over het toezichthouderschap in de culturele sector. Tijdens de eerste sessie in april 2010 zijn een aantal dilemma’s vastgesteld die voor de expert meeting van 17 juni 2010 als leidraad fungeerde voor het ontwikkelen van concrete handvatten voor de toekomst. In het verlengde hiervan vindt een symposium plaats, met als dagvoorzitter Paul Schnabel.

Discussiestuk

De notitie Stuurmanskunst door Cas Smithuijsen

Partners & subsidiënten