Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Turkije heeft een eigen Boekmanstichting: MATRA project

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Zaterdag 26 mrt ’11

Turkije heeft een eigen Boekmanstichting: MATRA project

Op zaterdag 26 maart was er een laatste presentatie van het informatie- en expertiseproject waarbij de Boekmanstichting met een aantal Turkse partners betrokken was. Het project, vanuit Europa geïnitieerd door de Europese Culturele Stichting, liep van 2008 tot en met 2010 en behelsde ondermeer het opzetten van een bibliotheek/informatiecentrum voor kunst, cultuur, beleid en management aan de Bilgi University Istanbul, vestiging Santralistanbul.

Het centrum heet inmiddels KPY, een afkorting van cultuur, beleid en management. Tussen de bibliotheken blijft afstemming en uitwisseling van aanwinsten voortduren – voor zover het Engelstalige informatie betreft.

Ook het project (In)visible cities, waarbij een drietal Nederlandse deskundigen was betrokken is afgerond. De bedoeling van dit voorbeeldproject is dat op gemeentelijk niveau verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid plaatsvindt, en dat er meer communicatie op dit vlak gaat ontstaan tussen de duizenden steden en dorpen die Turkije, en dan met name Anatolië, rijk is.

Op dit moment is cultuurbeleid voornamelijk nog een zaak van Istanbul: daar zijn de meeste creatieve initiatieven te vinden, daar wordt 45% van de totale culturele industrie van Turkije gerealiseerd, daar zijn de meeste huishoudens op internet aangesloten, daar zijn de internationale contacten. Een van de grote opgaven van het land is een evenwichtigere spreiding van middelen en expertise ten gunste van het nationale culturele leven. Via publicaties en conferenties zal KPY in de toekomst proberen op positieve wijze aan dit project verder te werken.

De Boekmanstichting blijft haar zusterorganisatie de komende jaren daarin uiteraard bijstaan, niet alleen met bibliothecaire diensten, maar ook met het adviseren over onderzoek, over experts voor conferenties en over belangrijke ontwikkelingen in het cultuurbeleid in Nederland en de EU.

Partners & subsidiënten