Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Exportwaarde kunstvoorwerpen

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Exportwaarde kunstvoorwerpen (mln €)

200570,355
2007144,7054838
200943,87184742
201170,9051075
201370,20731696
201572,34951108

Bronnen

CBS Statline (2017) Internationale handel; in- en uitvoer naar SITC (3 digit), landen(groepen).

Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Partners & subsidiënten