Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Muziek

Muziek

Volop dynamiek in de muzieksector

Muziek

Sorry! Niet meer dan 6 items tegelijk.

Aantal voorstellingen (podiumkunsten)

2005 53.785
2007 57.391
2009 58.364
2011 59.004
2013 50.692
2015 52.104
2017 52.675

Aantal zalen (podiumkunsten)

2005 502
2007 533
2009 522
2011 537
2013 522
2015 542
2017 546

Aantal leden VNPF (poppodia)

2005 73
2007 60
2009 54
2011 57
2013 58
2015 58
2017 58

Aantal winkels beeld- en geluiddragers (cd's, dvd's en/of vinyl)

2005 851
2007 702
2009 589
2011 449
2013 228
2015 169
2017 173

Eigen inkomsten VNPF-poppodia (panel) (mln €)

2005
2007 52,57132176
2009 52,37028743
2011 53,79626503
2013 51,89367648
2015 61,16934906
2017 76,07720427

Exportwaarde populaire Nederlandse muziek (mln €)

2005 32,5
2007 42,34912031
2009 60,91096155
2011 90,65666884
2013 136,8889672
2015 155,5109803
2017 168,0038261

Inkomsten uit auteursrechten: muziek (Buma/Stemra & Sena) (mln €)

2005 178,3
2007 193,9297647
2009 219,3357737
2011 185,7510767
2013 182,9208995
2015 206,5844174
2017 191,3608625

Aandeel Nederlandse albums en singles in totaal albums en singles (%)

2005 6,97
2007 8,66
2009 8,04
2011 7,9
2013 8,9
2015 11,52
2017 11,02

Aandeel auteursrechtgelden Nederlandse deelnemers Buma/Stemra & Sena in totale auteursrechtgelden (%)

2005 70,16
2007 73,59
2009 73,61
2011 73,12
2013 71,18
2015 73,04
2017 71,64

Bronnen

Aalst, P.G. van der (2018) ‘De positie van poppodia binnen de festivalisering van Nederland: festivalisering van de samenleving’.

In: Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018, 565-568.

Leenders, M. (et al.) (2005) ‘Succes of Dutch music festival market: the role of format and content’.

In: The International Journal on Media Management, jrg. 7, nr. 3 & 4, 148–157.

Naveed, K., C. Watanabe en P. Neittaanmäki (2017) ‘Co-evolution between streaming and live music leads a way to the sustainable growth of music industry: lessons from the US experiences’.

In: Technology in Society, nr. 50, 1-19.

Partners & subsidiënten