Cultuurnieuws

Twee nieuwe leden Raad voor Cultuur

27 februari 2017

Erwin van Lambaart en Liesbet van Zoonen worden lid van van de Raad voor Cultuur. De benoeming geldt voor 4 jaar en gaat in op 1 april. Ze vervangen vertrekkend raadslid Annick Schramme en Marijke van Hees, die sinds 15 november voorzitter van de Raad is. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan voor de Nederlandse regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. Per 1 april bestaat de Raad uit Marijke van Hees (voorzitter), Erwin van Lambaart, Liesbeth van Zoonen, Brigitte Bloksma, Özkan Gölpinar, Cees Langeveld, Thomas Steffens, Lennart Booij en Jeroen Bartelse (directeur).
Bron: TheaterkrantPersbericht

Abonnementsdienst e-books: Kobo Plus

23 februari 2017

Webwinkel bol.com en e-readerleverancier Kobo hebben Kobo Plus geïntroduceerd, een abonnementsdienst voor e-books waarbij lezers voor tien euro per maand onbeperkt e-books kunnen lezen. Vergelijkbaar met Spotify voor muziek en Netflix voor televisie. Kobo Plus is beschikbaar voor e-reader, tablet en smartphone en wil een alternatief bieden voor illegale downloads van e-books. Er zijn nu 40.000 titels beschikbaar, waarvan 16.000 Nederlandse. 

Twee jaar geleden eiste minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) dat het vak zou samenwerken aan innovatie. Kobo Plus is bedoeld als een antwoord hierop. De meeste grote uitgeverijen werken er aan mee.
Bron: NRC Handelsblad

Kunstenaars ageren tegen rechts-populisme met radicale kunst

22 februari 2017

Meer dan tweehonderd gerenommeerde kunstenaars wereldwijd hebben zich verenigd in Hands Off Our Revolution. Het collectief belooft met radicale kunst te reageren op rechts-populisme. De beweging is geïnitieerd door kunstenaar Adam Broomberg als reactie op Brexit en de verkiezing van Donald Trump. 

Ook in Nederland werkzame kunstenaars doen mee, zoals David Jablonowski, Femke Herregraven, Steve McQueen en Manon de Boer, en Defne Ayas, directeur van Witte de With in Rotterdam. Bron: de Volkskrant

Steeds meer self-publishers

22 februari 2017

Steeds meer Nederlanders geven hun eigen boek uit. Daar zijn verschillende motieven voor: de een krijgt bij een uitgeverij geen kans, de ander wil beheer in eigen handen houden. Daarom zetten veel mensen een zelfstandige uitgeverij op, die vaak maar één of twee boeken uitbrengt.

Het aantal kleine uitgeverijen groeit. Bij de Kamer van Koophandel staan 1968 zelfstandige uitgeverijen ingeschreven, in 2011 waren dat er 1861. Ook het Centraal Boekhuis, distributeur van boeken, herkent de trend. Zij verlenen hun diensten momenteel aan 800 kleine uitgeverijen. Bij De Vrije Uitgevers zijn 410 zelfstandige uitgeverijen aangesloten. In 2009 waren dat er 107. Zij helpen kleine, zelfstandige uitgevers met het professioneel uitgeven van hun boek. Bron: NOS

Zie voor 5 valkuilen die het succes van je zelf uitgegeven boek kunnen tegenhouden: Schrijvenonline.nl

Zie ook Boekman extra 5 Amateurschrijvers en self-publishers: een blik op de cijfers. Meer dan één miljoen Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met creatief schrijven. Een derde van de ‘amateurschrijvers’ doet dit wekelijks of zelfs dagelijks. De een schrijft literaire verhalen, een ander bedenkt songteksten, schrijft een stukje cabaret of werkt aan poëzie. Via sociale media, weblogs en online magazines kunnen ambitieuze schrijvers steeds eenvoudiger teksten delen. Wie zijn deze amateurschrijvers?

 

Richtlijn kunstenaarshonoraria gepresenteerd

21 februari 2017

Drie musea doen voorlopig niet mee aan de nieuwe richtlijn voor kunstenaarshonoraria die vandaag officieel werd gepresenteerd. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, Boijmans van Beuningen in Rotterdam en De Fundatie in Zwolle ondertekenen niet het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze in een museum exposeren. Meer dan 25 musea en kunstinstellingen - waaronder het Van Gogh, het Kröller-Muller, het Groninger, het Centraal en het Bonnefanten Museum - hebben het convenant wel ondertekend.
Bron: Museumactueel.nl, blog Birgit Donker (Mondriaanfonds), NRC (inlog vereist)

BankGiro Loterij deelt recordbedrag van 67 miljoen uit aan cultuurinstellingen

17 februari 2017

De BankGiro Loterij heeft donderdag 66,9 miljoen euro uitgedeeld aan 66 culturele instellingen tijdens het Goed Geld Gala. Dat is de hoogste opbrengst ooit.

Een aantal instellingen profiteert van de gelden die door deelnemers van de loterij worden geoormerkt; sinds 2012 kunnen zij aangeven voor welke organisaties zij meespelen. Dat aandeel groeide van 6 miljoen euro in 2015 tot 10,3 miljoen euro in het jaar daarna. Vooral Prins Bernhard Cultuurfonds, Rijksmuseum en Concertgebouw ontvangen veel geoormerkt geld: ieder ruim 900 duizend euro. Dat komt boven op de vaste bijdrage die zij jaarlijks van de BankGiro Loterij krijgen. Bron: de Volkskrant

Steeds minder Nederlands poptalent op podia

16 februari 2017

Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie, op verzoek van minister Bussemaker. 

Uit het onderzoek Talentontwikkeling en de poppodia blijkt dat er minder concerten van Nederlands talent worden geprogrammeerd, maar dit effect is alleen waarneembaar bij de grote podia en niet bij de kleine en middelgrote. De grote podia hebben sterk te lijden gehad van scherp gedaalde horeca-inkomsten en fors gestegen huisvestingslasten terwijl de subsidies gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Bij nieuwe of verbouwde podia wijken de cijfers af maar ook zij hebben te maken met een veel duurdere exploitatie waardoor zalen zo goed als uitverkocht moeten zijn om uit de kosten te komen.

Podia proberen de risico´s te beperken door minder risicovol te programmeren en meer gebruik te maken van vrijwilligers in plaats van betaald, professioneel personeel. Soms worden risico´s ook afgedekt door geen of lage gages aan de artiest te betalen.

De onderzoekers adviseren onder andere om nader onderzoek te doen naar de gages voor aanstormend talent. Ook adviseren ze de overheden om in de beleidsontwikkeling veel meer de hele keten van de talentontwikkeling in ogenschouw te nemen en te stimuleren en niet alleen te kijken naar het maken van vlieguren op de podia. Bron: Fonds Podiumkunsten

‘Boek een dichter’-actie succesvol

16 februari 2017

De ‘Boek een dichter’-actie van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Schrijvers School Samenleving heeft in januari tot een recordaantal optredens van dichters geleid: in totaal 133 optredens van 54 dichters. Bijna een derde van deze optredens vond plaats op (middelbare) scholen.Verder in bibliotheken, boekhandels, musea en op literaire podia.

Toekenningen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bekend

16 februari 2017

De Activiteitenprogramma’s voor 2017 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn bekend. Het fonds kent 1,1 miljoen euro subsidie toe aan de programma’s van 25 instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. De bijdragen variëren van 20.000 tot 80.000 euro. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage vragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van een jaar.

 

Overzichten verkiezingsprogramma’s: kunst, cultuur, erfgoed media

15 februari 2017

De politieke partijen hebben hun definitieve verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vastgesteld: PvdA, CDA, Christen Unie, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD, 50PLUS, DENK, SGP en Partij voor de Dieren. Kunsten ’92 heeft hier overzichten van gemaakt. Wat betekenen kunst, cultuur, erfgoed en media voor de diverse politieke partijen? Waarin willen zij investeren? Welke accenten leggen de programma’s?

Inhoud syndiceren