Cultuurnieuws

Zutphen wint BNG Bank Erfgoedprijs 2017

27 maart 2017

Zutphen heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2017 gewonnen. De gemeente ontving een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Ook van de andere genomineerden Breda, Den Haag, Hoorn en Oldenzaal was de jury zeer onder de indruk.
Bron: Kunsten '92

Verdrag van Maastricht genomineerd voor Europees Erfgoedlabel

23 maart 2017

Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel. Het kabinet neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over.

Het Verdrag van Maastricht werd in 1992 ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Met de ondertekening van het Verdrag werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht. De provincie Limburg spant zich in om het Verdrag van Maastricht ‘levend’ te houden. Zo betrekt de provincie met het project ‘Europe Calling’ jongeren uit heel Europa door middel van debatten, workshops, muziek, dans, theater en sport.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Maastricht maakt kans om in 2018, tijdens het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed, een Europees Erfgoedlabel te ontvangen. De Europese Commissie beslist hierover.

Topjaar voor Utrechtse musea én de stad

22 maart 2017

De Utrechtse musea ontvingen in 2016 1,2 miljoen bezoekers en hadden daarmee een topjaar. Naast de bestedingen in het museum besteedden bezoekers ruim 40 miljoen euro in de stad.

Naar verwachting zetten de groeicijfers de komende jaren door. Daarom hebben de zeven Utrechtse musea een gezamenlijke visie ontwikkeld, ‘Waarde voor Utrecht’, over de invulling van groei. Met niet alleen aandacht voor bezoekersaantallen, maar bovenal de betekenis voor de stad en haar inwoners.

Zo willen de musea de collecties openstellen voor zorginstellingen, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties die werken aan programma’s die prikkelende beleving stimuleren en eenzaamheid bestrijden bij ouderen. De musea bouwen ook aan partnerschappen om meer buitenlandse bezoekers te trekken. De musea zien kansen om met toerisme- en city marketingpartners meer toeristen naar Utrecht te trekken voor een economische impuls voor ondernemers en horeca.

Ook gaan de musea concrete afspraken maken om op het gebied van educatie de programma’s om ‘leven lang leren’ uit te breiden, bijvoorbeeld naar groepen als expats en nieuwkomers.

De zeven musea zijn Centraal Museum, nijntje museum, Domtoren, het Spoorwegmuseum, het Utrechts Archief, Museum Catharijneconvent, Museum Speelklok en het Universiteitsmuseum.
Bron: Utrecht NieuwsCentraal Museum

Groei Podium Cadeaukaart in 2016

21 maart 2017

De verkoop van de Podium Cadeaukaart is 2016 4,6% gegroeid ten opzichte van 2015. De consument heeft met de Podium Cadeaukaart in 2016 voor € 5,5 miljoen aan toegangskaarten voor de podiumkunsten aangeschaft; er is voor 3,9% méér verzilverd dan in het voorgaande jaar. Bron: VSCD

Meldpunt atelierbeleid geopend

21 maart 2017

Platform BK en de Kunstenbond hebben een meldpunt atelierbeleid geopend. Het is een digitale brievenbus waar kunstenaars in Nederland goede en slechte ervaringen kunnen delen. Doel van het meldpunt is best practices inventariseren en mogelijke knelpunten signaleren.

Naturalis kan doorgaan met verbouwen na schikking

21 maart 2017

De door de rechter opgelegde bouwstop van Naturalis is van de baan. Het Leidse museum annex onderzoekscentrum heeft een schikking getroffen met de architect van het gebouw, Fons Verheijen, die bezwaar had gemaakt tegen de verbouwing.

Het museum biedt Verheijen excuses aan en betaalt 1,5 miljoen euro. De schadevergoeding gaat niet naar Verheijen zelf, maar naar een ideële stichting die de architect zal oprichten voor het bevorderen van wetenschappelijk (architectuur)onderzoek. Ook betaalt Naturalis de advocatenkosten van Verheijen. Bron: de Volkskrant

 

'Podia zijn pragmatischer geworden'

20 maart 2017

Nederlandse podia zijn pragmatischer geworden, zonder daarbij af te doen aan de artistieke kwaliteit. Dat blijkt uit een enquete onder 92 managers van schouwburgen en concertzalen in Nederland door econoom Alexander Alexiev (UvA). Hij bevroeg de podiumdirecties over de manier waarop hun organisaties zich hebben aangepast na de bezuinigingen in de culturele sector. Alexiev stelt dat de podia op organisatorisch vlak beter samenwerken dan vijf jaar geleden.

Volgens Alexiev kunnen er ook spanningen ontstaan wanneer podia met andere partijen gaan samenwerken. Hij onderzoekt dit aspect in een vervolgonderzoek.
Persbericht en onderzoek

Raad voor Cultuur: Kabinet moet weer investeren

20 maart 2017

Geen nieuwe bezuinigingsslag voor kunst en cultuur, maar juist investeren in de sector. Bij het begin van de verkenningen voor een nieuw kabinet is dat de hoop van Marijke van Hees, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dat blijkt uit een interview met de NOS.

Van Hees vindt in de huidige fase een bescheiden opstelling van de Raad voor Cultuur wijs. Ze vindt het wel van belang dat de cultuur wordt meegewogen in de formatie. De Raad voor Cultuur wil ook spoedig in gesprek met commerciële televisieaanbieders als Netflix en Ziggo. 'Je ziet dat die bedrijven profijt hebben van de distributie van kwalitatief goede programma's en daar heel veel aan verdienen, maar dat de producenten soms het nakijken hebben, of er te weinig voor terugkrijgen.' 

Tefaf trekt 71.000 bezoekers

20 maart 2017

De internationale kunstbeurs Tefaf in Maastricht heeft dit jaar 71.000 mensen getrokken, tegen zo'n 75.000 vorig jaar. Het recordaantal is 80.000 bezoekers. Standhouders melden dat er topstukken zijn verkocht, maar ook veel kunst uit het middensegment. Ook hebben particulieren kunst gekocht en in bruikleen gegeven aan musea. Bron: NOS

Bevorderen cultuurdeelname in 5 Age Friendly Cities

16 maart 2017

In 2017-2018 nemen de steden Deventer, Doetinchem, Emmen, Utrecht en Groningen deel aan het programma 'Lang Leve Kunst - Op weg naar Age Friendly Cities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het fonds werkt in dit programma gedurende 2 jaar samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal.

Inhoud syndiceren