Cultuurnieuws

Aftrap regionaal cultuurbeleid 2021-2024

15 juni 2018

Ontwikkelingen in de samenleving en in de culturele sector beïnvloeden elkaar over en weer. Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, vergrijzing, krimp, en ook de verwachte groei van het aantal inwoners in de stedelijke gebieden, hebben gevolgen voor de vraag naar het gesubsidieerde cultuuraanbod. Tegelijkertijd hebben deze veranderingen invloed op de totstandkoming van dit aanbod. 

In Cultuurbeleid 2021-2024 Stedelijke en regionale profielen nodigt minister Van Engelshoven (OCW) de samenwerkende gemeenten en provincies uit om, samen met het culturele veld, profielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven, de uitdagingen die zij gezamenlijk willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen hiervoor en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid.

Toespraak van minister Van Engelshoven op 14 juni 2018

Bron: Rijksoverheid

Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen culturele sector

14 juni 2018

Het nieuwe, onafhankelijke meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector, Mores.online, is gelanceerd. Het meldpunt is voor iedereen die werkzaam is in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en misstanden aanhangig wil maken. 

Dertig partijen uit genoemde sectoren hebben de handen ineengeslagen en het overkoepelend en vertrouwelijk meldpunt in het leven geroepen. Zij hebben gezamenlijk gedragsregels vastgelegd en twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Dit gezamenlijke initiatief is erop gericht om een veilige werkomgeving te creëren en heeft als doel om ongewenste omgangsvormen te bestrijden en meldingen goed te behandelen.

Bron: NAPK

Kamerdebat over cultuur

14 juni 2018

Op 13 juni vond er een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend. Er was aandacht voor onder andere de culturele arbeidsmarkt, collectiezichtbaarheid en extra cultuurbudget voor de regio vanaf 2021.

Stenografisch verslag (ongecorrigeerd)

Drie leden Raad van Toezicht Stedelijk Museum stappen op

13 juni 2018

Drie leden van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam stappen op: Madeleine de Cock Buning, waarnemend voorzitter, Jos van Rooijen en Rita Kersting. Aanleiding voor het vertrek is een rapport van de gemeente waarin wordt geconcludeerd dat de raad niet goed heeft gehandeld bij het vertrek van oud-directeur Beatrix Ruf. Zij is ten onrechte beschuldigd van belangenverstrengeling.

Het College van B en W is van mening dat de benoeming van de raad van toezicht anders moet. In het vervolg moet die achtkoppige raad door het college worden benoemd en niet door het museum zelf.

Bron: NOS, Het Parool, de Volkskrant

Miljoenen voor restauratie monumenten

12 juni 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in 2018 € 34 miljoen extra uit voor restauratie en groot onderhoud van (grote) rijksmonumenten, molens en mobiele erfgoederen. In dit overzicht staan de monumenten die in 2018 voor restauratie in aanmerking komen.

In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70% van de totale restauratiekosten, als ze aan de vooorwaarden blijven voldoen. De eigenaar betaalt de overige 30%.

Lees verder

Ruimte voor verbetering bij Stedelijk Museum Amsterdam

11 juni 2018

Het Stedelijk Museum Amsterdam moet niet langer mee willen spelen in de hoogste internationale regionen van de hedendaagse kunst. Dat stelt de Amsterdamse Kunstraad in het advies Het museum als dynamisch geheugen, dat is uitgebracht aan het gemeentebestuur van Amsterdam.

Het Stedelijk is volgens de Kunstraad sinds de verzelfstandiging in 2006 te veel als een tentoonstellingsmachine gaan functioneren. De organisatie is bovendien intern verdeeld en werd gebrekkig geleid, de band met de stad en zijn kunstenaars is verloren gegaan en de eigen collectie is verwaarloosd.

Het college vroeg om een advies over de positie van het Stedelijk in de stad, nationaal en internationaal, na de impasse waarin het museum in oktober raakte door het vertrek van Beatrix Ruf. Met deze bevindingen loopt de Kunstraad vooruit op een onderzoek naar het bestuur van het Stedelijk en de beloning van Ruf. Dat wordt binnenkort gepubliceerd.

Bron: NRC

Joustra benoemd tot voorzitter raad van toezicht NPO

11 juni 2018

Tjibbe Joustra is per koninklijk besluit benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Hij volgt hiermee Bruno Bruins op, die minister is geworden. Joustra is tevens voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe digitale beleidstool voor beleidsmakers cultuureducatie en -participatie

7 juni 2018

Op 14 juni 2018 wordt de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl gelanceerd. Het doel van deze gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken. Het is een initiatief van VNG, LKCA, Raad van twaalf en Cultuurconnectie.

De website is een vervolg op de 'Handreiking Cultuureducatie' van de VNG uit 2006.

Bron: Cultuurconnectie

Escher Museum toch niet in voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag

7 juni 2018

Het nieuwe Haagse college van burgemeester en wethouders schrapt de plannen voor een Escher Museum in de voormalige Amerikaanse ambassade. Volgens de aanstaande cultuurwethouder Robert van Asten (D66) is de exploitatie als museum 'feitelijk onbetaalbaar'. 

Het modernistische gebouw van architect Marcel Breuer aan het Lange Voorhout in Den Haag zal door de gemeente worden verkocht aan een commerciële partij. 

Bron: de Volkskrant

Nederland verkozen tot UNESCO-Comité voor bescherming immaterieel erfgoed

6 juni 2018

Tijdens de Algemene Vergadering van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed in Parijs, is het Koninkrijk der Nederlanden gekozen tot lid van het Intergouvernementele Comité van dit verdrag.

Het Intergouvernementele Comité bestaat uit 24 lidstaten. Nederland maakt hiervan nu vier jaar lang onderdeel uit. Het Comité heeft als taak om de doelen van het verdrag te promoten, goede voorbeelden van de bescherming van immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en maatregelen te nemen om immaterieel erfgoed levend te houden.

Minister Van Engelshoven is tevreden dat Nederland verkozen is tot het Comité: 'Het immaterieel erfgoed van levende tradities, verhalen, gebruiken en ambachten is van grote waarde. Het verbindt mensen met elkaar. Nu Nederland lid is van het Comité gaan we inzetten op het betrekken van jongeren bij immaterieel erfgoed en het zichtbaar maken van de diversiteit van immaterieel erfgoed in steden.'

Bron: Rijksoverheid

Inhoud syndiceren