30 oktober: Symposium en boekpresentatie Cultural Policy in the Polder

Publicatie

In the Dutch tradition of ‘poldering’, a system of constant negotiations and compromises between public and private parties, the system not only persisted, but grew both in size and complexity. At the occasion of the 25th anniversary of the Cultural Policy Act, Cultural Policy in the Polder introduces the Dutch system, the key debates of 25 years of cultural policy making and the challenges to the system for the coming decades.

Deze Engelstalige publicatie is verschenen bij Amsterdam University Press en Boekmanstichting


Symposium

Ter ere van het verschijnen van bovenstaande publicatie vindt er op 30 oktober 2018 een symposium plaats aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beleidmakers, onderzoekers, studenten en overige geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een collegiale dag vol reflecties, analyses en onderzoeksinzichten.

De focus van het symposium ligt op het cultuurbeleid zoals het de afgelopen 25 jaar uit de opdracht van de minister in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid voortvloeide: het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwikkelen en (sociaal en geografisch) spreiden van kunst en cultuur, met oog voor kwaliteit en verscheidenheid.

Met aandacht voor de onderwerpen die het cultuurbeleid de komende jaren zullen domineren: regionaal cultuurbeleid, globalisering en digitalisering, mediabeleid, cultuurbeleid en het publieke domein, bibliotheken in een informatiemaatschappij, inclusiviteit en diversiteit én aanbevelingen voor een toekomstig cultuurbeleid.


Prof. dr. Birgit Mandel

     PROGRAMMA
11:00    Welcome | Prof. dr. Margot van Mulken, decaan Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit
     
    Inleiding op de publicatie Cultural Policy in the Polder | Quirijn van den Hoogen en Edwin van Meerkerk
     
    Key-note Changes, challenges and strategies for cultural management and cultural policy in an international perspective | Prof. dr. Birgit Mandel (Universiteit Hildesheim) 
     
    Muzikaal intermezzo
     
12:30   Lunch
     
13:30   Workshop ronde 1:
Geert Drion (zelfstandig adviseur)
Koen van Eijck (EUR)
Quirijn van den Hoogen (RuG)
Erik Hitters (EUR)
Toine Minnaert (UU)
Hanka Otte (UA) en Thijs Lijster (RuG)
 
14:30   Workshop ronde 2:
Frank Huysmans (UvA)
Johan Kolsteeg (RuG)
Marjo van Schaik (Das Creative Producing AHK)
Erik Schrijvers (WRR)
Teunis IJdens (oud-LKCA)
 
15:15   Muzikaal intermezzo en pauze
 
15:45   Uitreiking NWO Boekman Dissertatieprijs
Genomineerden: Jos van Beurden (VU), Theisje van Dorsten (RuG) en Hanka Otte (RuG)
 
16:15   Slotbeschouwing | Marijke van Hees (Raad voor Cultuur) en Barbera Wolfensberger (OCW)
 
17:00   Netwerkborrel
 

Kosten en aanmelden: Vol tarief €45, excl. servicekosten en incl. lunch en borrel (studentenkorting 50%).
Toewijzing vindt plaats op volgorde van aanmelding, na ontvangst van betaling.  

Dit symposium wordt georganiseerd door de Boekmanstichting, de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen en komt tot stand dankzij financiële steun van het ministerie van OCW en het Programmabureau Geesteswetenschappen.

 

 

Locatie

Radboud Universiteit, Zaal C - Nijmegen
Elinor Ostromgebouw Heyendaalseweg 141
Nijmegen 6525 AJ