Boekman 104 Kunst als recept

Boekman 104 Kunst als recept
€15,00

Het actuele thema Kunst als recept gaat over de bijdrage van kunst aan het gezond ouder worden en over toepassingen van kunst in de gezondheidszorg, variërend van zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugd en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, tot zorg in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Want wie actief of passief deelneemt aan kunst en cultuur geeft niet alleen zin aan zijn leven, maar werkt ook aan zijn gezondheid. Dat blijkt uit steeds meer onderzoek. Langzamerhand wordt er in binnen- en buitenland een indrukwekkende evidence-base opgebouwd.

Door met kunst en cultuur bezig te zijn, worden verschillende delen van de hersenen geactiveerd en uitgedaagd, precies wat nodig is om achteruitgang tegen te gaan. Muziek maken blijkt bijvoorbeeld heilzaam voor mensen met dementie en hun verzorgenden. Muziek reduceert ook angst en pijn bij kankerpatiënten en bij kinderen op de eerste hulp van een ziekenhuis. En beeldende therapie kan kinderen met autisme meer structuur bieden. Het is een kleine greep uit de bevindingen die in Boekman 104 geboekstaafd worden. Klachten verminderen, cliënten - groot en klein - kunnen beter omgaan met problemen, hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde nemen toe en zij ervaren meer veerkracht: hun kwaliteit van leven is verbeterd.

Dossier
Voorheen verscheen het dossier in de gedrukte versie van Boekman, vanaf Boekman 104 alleen online

Extra
In reactie op het artikel van Frits van Oostrom in Boekman #104 schreef de Culturele Apotheek een artikel over bibliotherapie.

E-artikelen

Ineke van Hamersveld
Verkoopprijs: Gratis
Marielle Hendriks
Verkoopprijs: Gratis
André Nuchelmans
Verkoopprijs: Gratis
Jack van der Leden
Verkoopprijs: Gratis
Ineke van Hamersveld
Verkoopprijs: Gratis
Cas Smithuijsen
Truus Gubbels
Verkoopprijs: Gratis