Boekman #115 Naar een inclusief cultuurbestel

€15,00

Minister Van Engelshoven schreef in haar visiebrief ‘Cultuur is van en voor iedereen’. Maar intussen is het culturele veld nog steeds wit, zijn vrouwen in een aantal kunstsectoren ondervertegenwoordigd en kunnen fysiek gehandicapten niet naar alle theatervoorstellingen. Inclusiviteit is de laatste term in een reeks die uiting geeft aan de ambities van het Rijk om het culturele veld meer pluriform te maken. Eerst werd het aangeduid met interculturaliteit, vervolgens kwam de term culturele diversiteit op, om op zijn beurt vervangen te worden door inclusiviteit. Toen de overheid in 2010 geen rol meer voor zichzelf zag weggelegd, pakte de kunstensector zelf de draad op. Boekman inventariseert hoe de cultuursector er wat inclusiviteit betreft voor staat.

Erik Schrijvers beschrijft in het openingsartikel waar de term inclusiviteit vandaan komt en wat een inclusief cultuurbestel inhoudt. Hierna blikt Christine Delhaye terug op het overheidsbeleid met betrekking tot diversiteit. Rajae El Mouhandiz, Imara Limon en Kevin de Randamie geven hun visie op diversiteit in het culturele bestel. Daarnaast is er aandacht voor het literaire bedrijf, het Noordwijk-overleg, de initiatieven van 5D om theater toegankelijk te maken voor gehandicapten en de rol van kunsteducatie. Anna Elffers schreef de epiloog en breekt een lans voor een bredere visie op cultuurparticipatie.

Meewerkende auteurs: Kimberly van Aart, Pauwke Berkers, Cecile Brommer, Diana Chin-A-Fat, Christine Delhaye, Thea Derks, Koen van Eijck, Anna Elffers, Amber en Isis Geurts, Wilma Gillis-Burleson, Toef Jaeger, Chris Keulemans, Ronald Kox, Peter Kuenzli, Jack van der Leden, Saskia Leefsma, Gabbi Mesters, Kim van der Meulen, André Nuchelmans, Laurien Saraber, Gijs Scholten van Aschat, Erik Schrijvers en Rento Zoutman.

Redactioneel

Artikelen

Erik Schrijvers
Kunst en cultuur voor iedereen?

Christine Delhaye
Inclusiviteit in het post-multiculturalismetijdperk
Diversiteitsbeleid van de rijksoverheid

Gabbi Mesters en Cecile Brommer
Van ‘Pas toe, óf leg uit’ naar ‘Pas toe, én leg uit’
De Code culturele diversiteit in praktijk gebracht

Pauwke Berkers, Koen van Eijck, Rento Zoutman, Wilma Gillis-Burleson en Diana Chin-A-Fat
‘De cultuursector is als een alp, hoe hoger je komt hoe witter het wordt’
Diversiteit, inclusiviteit en beleid in de Rotterdamse cultuursector

Toef Jaeger
Is verbeelding wel of niet kleurenblind?
Diversiteit in de literaire wereld

Kim van der Meulen
De diversiteitskwestie in de culturele sector is vooral een kwestie van geld
Interview met Rajae El Mouhandiz, Imara Limon en Kevin de Randamie

Ronald Kox
Inclusieve aanpak voor cultuureducatie

Chris Keulemans
De segregatie die niemand wil en niet nodig is
Waarom draaien mensen met een handicap niet mee in de theaterwereld?

André Nuchelmans
Wanneer houdt inclusiviteit op?
Interview met Liedeke Plate, hoogleraar Cultuur en Inclusiviteit

Anna Elffers
Andere kijk op cultuurparticipatie nodig
Diversiteit en rijkdom van cultuurpraktijken moeten meer zichtbaar en invoelbaar worden

Columns/reportages

Gijs Scholten van Aschat
Een storm waait door het paradijs
Over onconditionele inclusiviteit

Laurien Saraber
Het Black Panther-effect

Kimberly van Aart
Hoog tijd voor diverse filmproductie
Interview met Margo van der Valk, beleidsmedewerker bij het Nederlands Filmfonds

Amber en Isis Geurts
De (on)mogelijkheden van een danser met een beperking

Dossier
Literatuur over inclusiviteit in kunst en cultuur in de bibliotheek van de Boekmanstichting

Boekbesprekingen

Thea Derks
over Petra van Langen

Verheffing en solidariteit: een eeuw Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging 1917-2017

Jack van der Leden
over Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.)

Lezen in de Lage Landen: studies over tien eeuwen leescultuur

Peter Kuenzli
over Eva de Klerk

Make your city: de stad als casco / the city as a shell: NDSM-Werf / NDSM Shipyard Amsterdam

Saskia Leefsma
over Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen

Ontroerend goed: van kunst kijken naar kunst kopen

Verschijningsdatum Boekman 115: week 25

 

 

E-artikelen

André Nuchelmans
Jack van der Leden
Verkoopprijs: Gratis
Gijs Scholten van Aschat
Verkoopprijs: Gratis
Laurien Saraber
Verkoopprijs: Gratis
Kimberly van Aart
Verkoopprijs: Gratis
Amber en Isis Geurts
Verkoopprijs: Gratis
Thea Derks
Jack van der Leden
Peter Kuenzli
Saskia Leefsma
Verkoopprijs: Gratis