Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Erfgoed

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de pijler Erfgoed

Tabel 1 - Overzicht van indicatoren binnen de pijler Erfgoed

Tabel 2. Overzicht van het aantal rijksmonumenten aan het einde van 2017 (per provincie, naar CBS-categorie).

Tabel 2 - Rijksmonumenten naar soort
Bron: RCE 2018b

Tabel 3. Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op erfgoed.

Tabel 3 - Overzicht indicatoren monumenten per provincie
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt. Zo kent Zeeland per inwoner de meeste rijksmonumenten, terwijl Flevoland hierbij een twaalfde plek inneemt.

Tabel 4 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiële ondersteuning voor cultureel erfgoed.

Tabel 4 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiële ondersteuning voor cultureel erfgoed
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt.

Tabel 5. Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op het aantal musea en de bezoeken daaraan per provincie.

Tabel 5 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op het aantal musea en de bezoeken daaraan per provincie
Het totale aantal musea en het totale aantal bezoeken is niet als indicator opgenomen in de Regionale Cultuurindex, maar enkel voor deze figuur berekend. Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt.

Tabel 6. Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiën van, en de betrokkenheid bij musea.

Tabel 6 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiën van, en de betrokkenheid bij musea
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt.

Figuur 1. Verhouding tussen eigen inkomsten, gemeentelijke subsidies en provinciale subsidies in de inkomsten van musea, per provincie in 2016.

Figuur 1 - Verhouding tussen eigen inkomsten, gemeentelijke subsidies en provinciale subsidies in de inkomsten van musea, per provincie in 2016
De getoonde bedragen betreffen gemiddelde bedragen per inwoner per jaar.

Bronnen

Partners & subsidiënten