Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Film

Tabel 1. Indicatoren over film in de Regionale Cultuurindex

Tabel 1 - Indicatoren over film in de Regionale Cultuurindex

Tabel 2. Scores op indicatoren over filmtheateraanbod

Tabel 2 - Scores op indicatoren over filmtheateraanbod
Deze scores zijn gebaseerd op aandelen van provincies in het totale landelijke aanbod, die zijn gewogen naar waardering en gedeeld door het aantal inwoners. Zie ook de analyse van de pijler Capaciteit.

Tabel 3. Scores op indicatoren over bisocoopaanbod

Tabel 3 - Scores op indicatoren over bioscoopaanbod
Deze scores zijn gebaseerd op aandelen van provincies in het totale landelijke aanbod, die zijn gewogen naar waardering en gedeeld door het aantal inwoners. Zie ook de analyse van de pijler Capaciteit.

Tabel 4. Gemiddelde tijdsbesteding per inwoner aan passieve participatie in filmsector (in uren)

Tabel 4 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan passieve participatie in filmsector

Tabel 5. Bestedingen aan filmsector per inwoner (in euro's)

Tabel 5 - Bestedingen aan filmsector per inwoner in euro's

Partners & subsidiënten