Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » AI en Big Tech

AI en Big Tech

De potentie van de tegenbeweging

Het is nog maar de vraag of met de komst van generatieve AI’s de productie van kunst gedemocratiseerd wordt.

Waarom zetten we niet veel sterker in op de samenwerking tussen wetenschap en kunst?

Voetnoten

1 to prompt: vragen (ww.); suggereren (ww.); opperen (ww.); naar voren brengen (ww.); opwekken (ww.); stimuleren (ww.); aansporen (ww.); prikkelen (ww.)

Literatuur

Haraway, D. (1991) Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature. Londen: Routledge.

Kok, W. (1994) Nationale actieplan elektronische snelwegen: van metafoor naar actie. Tweede Kamer 23900, nr. 20.

Marleen Stikker

Marleen Stikker is internetpionier en (mede-)oprichter-directeur van Waag, onderzoeksinstelling voor kunst, technologie en samenleving.

Partners & subsidiënten