Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Creatieve burgers en de openbare ruimte

Creatieve burgers en de openbare ruimte

De weg naar het gemeenteloket

‘Zou het mogelijk zijn hier samen met kunstenaars, buurtbewoners en bedrijfsleven belangrijke maatschappelijke thema’s op te pakken? Een creatieve samenwerkplaats waar vanuit een gemeenschappelijke belangstelling belangrijke thema’s te verbinden zijn aan de directe omgeving?’

‘Hoewel de direct betrokken ambtenaren openstonden voor het ‘vrije’ denken van de kunstenaars, waren de hogere ambtenaren minder soepel, waardoor ambities gedeeltelijk sneuvelden.’

‘Ik had twee belangrijke lessen geleerd: ik wilde geen vaste locatie meer, en er moest nu wel geld beschikbaar zijn. Dus hebben we bijna een jaar gewerkt aan de opzet en aan subsidieaanvragen.’

‘De artis­tieke kwaliteit van de voorgestelde initiatieven heeft niet altijd de hoogste prioriteit, soms gaat het alleen om het meedenken over een idee en hoe dat het beste ontwikkeld kan worden.’

‘We zetten in op inhoud en mensen, niet op stenen. Het gaat ons om het versterken van netwerk, expertise en activiteiten’.

‘De meest ingrijpende verandering was het opheffen van de deelgemeenten in 2008­-2010. Er is geen lokale vertegenwoordiging meer, de ambtenaren wonen niet meer in de buurt, gebiedsmanagers krijgen een steeds groter gebied onder hun hoede. Het gezicht is weg.’

1 www.almere.nl/vrijetijd/cultuur/abcalmere-basisinfrastructuurcultuur-2021-2024
2 cultuurfondsalmere.nl/projecten

Literatuur

  • Gemeente Utrecht (2021) Ontwikkelingsvisie Werkspoorkwartier: de transformatie van een bedrijventerrein. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Joke de Wolf

Joke de Wolf is kunsthistoricus en schrijver. Haar kunst­ en cultuur­kritieken staan regelmatig in dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer.

Partners & subsidiënten