Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » De eenzame kunstenaar

De eenzame kunstenaar

Samenwerken en samen werken in de creatieve industrie

‘In Nederland is zo’n 45 procent van de bijna 175.000 personen werkzaam in de creatieve industrie zelfstandig ondernemer, en combineert nog eens 6 procent van de makers met een aanstelling een of meerdere banen vaak met een bestaan als zelfstandige’.

‘De creatieve industrie wordt niet alleen gekenmerkt door een hoog percentage zelfstandigen, maar ook door sterke concurrentie en gemiddeld lagere en vaak onregelmatige verdiensten in vergelijking met werkenden met een vaste aanstelling’.

‘Waar werk in de creatieve industrie enerzijds gekenmerkt wordt door isolement zien we anderzijds juist een heel sterke gemeenschappelijkheid’.

‘De sociale nabijheid van andere makers en bedrijven leidt tot informele regels en werkwijzen, een gemeenschappelijke taal, gedeelde gewoonten, en zelfs een samensmelting van persoonlijkheidskenmerken, wat vervolgens weer de kans op kennisuitwisseling vergroot’.

‘Nieuwe ideeën ontstaan echter niet alleen door directe kennisoverdracht. Samen werken kan ook inspiratie stimuleren’.

‘Ook in Nederland is er groeiende aandacht voor coöperatieven in de creatieve industrie, bijvoorbeeld in de videogame industrie’.

Noten

 1. Onderzoek van Been, Wijngaarden en Loots laat zien dat veel makers in Nederland een hbo- of wo-opleiding hebben. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook veel makers die juist autodidact zijn.
 2. Waaronder de Franse gamedevelopers Motion Twin, het Canadese KO_OP en het Nederlandse A Bunch of Hacks.

Literatuur

 • Alacovska, A. (2019) ‘“Keep hoping, keep going”: towards a hopeful sociology of creative work’. In: The Sociological Review, jrg. 67, nr. 5, 1118-1136.
 • Bhansing, P. V., E. Hitters en Y. Wijngaarden (2018) ‘Passion inspires: motivations of creative entrepreneurs in creative business centres in the Netherlands’. In: The Journal of Entrepreneurship, jrg. 27, nr. 1, 1-24.
 • Been, W., Y. Wijngaarden en E. Loots E. (2023) ‘Welcome to the inner circle? Earnings and inequality in the creative industries’. In: Cultural Trends, 1-18.
 • Bennett, A. en R.A. Peterson (eds.) (2004) Music scenes: local, translocal and virtual. Nashville: Vanderbilt University Press.
 • Capone, F. en L. Lazzeretti (2018) ‘The different roles of proximity in multiple informal network relationships: evidence from the cluster of high technology applied to cultural goods in Tuscany’. In: Industry and Innovation, jrg. 25, nr. 9, 897-917.
 • Cinti, T. (2008) ‘Cultural clusters and districts: the state of the art’. In: Creative cities, cultural clusters and local economic development, 70-92.
 • Drake, G. (2003) ‘“This place gives me space”: place and creativity in the creative industries’. In: Geoforum, jrg. 34, nr. 4, 511-524.
 • Farrell, M. P. (2003) Collaborative circles: friendship dynamics and creative work. Chicago: University of Chicago Press.
 • Grabher, G. (2002) ‘Cool projects, boring institutions: temporary collaboration in social context’. In: Regional studies, jrg. 36, nr. 3, 205-214.
 • Marčeta, P., W. Been en M. Keune (2023) ‘Turning post-materialism on its head: self-expression, autonomy and precarity at work in the creative industries’. In: Cultural Trends, 1-24.
 • Marshall, A. (1890) Principles of economics. New York: Cosimo, Inc. (heruitg. 2009).
 • Porter, M. E. (2000) ‘Location, competition, and economic development: local clusters in a global economy’. In: Economic Development Quarterly, jrg. 14, nr. 1, 15-34.
 • Sandoval, M. (2018) ‘From passionate labour to compassionate work: cultural co-ops, do what you love and social change’. In: European Journal of Cultural Studies, jrg. 21, nr. 2, 113–129.
 • Thrash T. M. en A.J. Elliot (2003) ‘Inspiration as a psychological construct’. In: Journal of Personality and Social Psychology, jrg. 84, nr. 4, 871–889.
 • Wijngaarden, Y. (2019) Spaces of co-working: situating innovation in the creative industries. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Wijngaarden, Y., E. Hitters en P.V. Bhansing (2019) ‘Close to the “local cool”: creative place reputation in Dutch “ordinary cities”’. In: Creative Industries Journal, jrg. 12, nr. 1, 86-104.
 • Wijngaarden, Y., E. Hitters en P.V. Bhansing (2020) ‘Cultivating fertile learning grounds: collegiality, tacit knowledge and innovation in creative co-working spaces’. In: Geoforum, nr. 109, 86-94.

Yosha Wijngaarden

Yosha Wijngaarden is universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en onderzoekt werkpraktijken en inkomens in de creatieve industrie

Partners & subsidiënten