Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » ‘Een onsje cultuur, scheelt een kilo aan zorgkosten’

‘Een onsje cultuur, scheelt een kilo aan zorgkosten’

De rol van de VNG bij lokaal cultuurbeleid

‘Het cultuurbeleid is een taak van de gemeenten zelf, en in de praktijk blijkt de positie van de VNG vooral belangrijk in het signaleren van grotere trends en onderwerpen’.

‘Wethouder zijn ten tijde van corona blijkt echt een andere tak van sport, we moeten er constant alert op zijn dat we het ecosysteem van de culturele sector overeind kunnen houden. Dat we niet alleen oog hebben voor de grote podia en instellingen, maar voor de hele lijn’.

‘Normaliter is cultuur niet een terrein waar op nationaal niveau voor gelobbyd moet worden, maar dat was nu wel zo omdat we er simpelweg voor moesten zorgen dat gemeenten voldoende middelen hadden om hun cultuursector overeind te kunnen houden’.

‘De druk op het cultuurbudget is enorm, dat zie je ook in het doorvoeren van bijvoorbeeld de Fair Practice Code en het instellen van ruimere budgetten’.

‘De waarde van cultuur wordt dikwijls onderschat, vooral voor het sociaal domein’.

1 vng.nl/artikelen/overons
2 www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/14/kabinet-geeft-extrasteun-aan-de-culturele-sector

Mirthe Berentsen is journalist, schrijver en beleidsadviseur en werkt onder meer voor de Raad voor Cultuur, de Volkskrant, NRC, Vrij Nederland, Art Asia Pacific en Die Welt.

Partners & subsidiënten