Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Kansen in cultuuronderwijs

Kansen in cultuuronderwijs

Inzetten op gelijkwaardigheid als factor voor gelijke kansen

‘We willen ons als samenleving niet herkennen in de verschillen in kansen, dat is niet het beeld dat we van onszelf hebben.’

‘Er wordt nog te weinig een breder narratief verweven in alles wat er wordt aangeboden. Men weet gewoonweg niet hoe een dekoloniaal of een niet wit-westers perspectief kan worden toegevoegd aan de bestaande leerprogramma’s.’

‘Er is veel ruimte binnen kunst- en cultuuronderwijs, tenminste als we die ruimte ook met elkaar willen delen en benutten in de volste zin.’

1 autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/werkwijze-belastingdienst-strijd-met-dewet-en-discriminerend.

Literatuur

  • Bekkum, D. van (2021) ‘Marechaussee mag etniciteit gebruiken in risicoprofiel bij grenscontroles’. Op: volkskrant.nl, 22 september.
  • Boston, M. (et al.) (2020) ‘Open brief van 600+ kunstprofessionals: wij zien jullie, witte kunst- en cultuursector’. Op: theaterkrant.nl, 15 juni.
  • CBS (2016) ‘Met dezelfde citoscore een andere schoolloopbaan’. Op: cbs.nl, 8 september.
  • Hartgers, M., T. Traag en L. Wielenga (2021) ‘De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen’. Op: cbs.nl, 13 april.
  • SER (2021) Gelijke kansen in het onderwijs: structureel investeren in kansengelijkheid
  • voor iedereen. Den Haag: Sociaal-Economische Raad.

Siela Ardjosemito-Jethoe

Siela Ardjosemito-Jethoe is cultureel antropoloog en socioloog. Ze werkt zo’n 20 jaar als expert op het gebied van diversiteit en inclusie in de cultuur-, onderwijs en welzijnssector.

Partners & subsidiënten