Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Sociaal kunstenaarschap

Sociaal kunstenaarschap

De kracht van resonantie

‘Deze sociale kunstpraktijken zorgen voor zichtbaarheid van verschillende groepen in de samenleving en creëren met hun openheid en empathie vertrouwen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken’.

‘Vanuit een werkelijke verbondenheid met onszelf, de ander en onze omgeving kan men structureel iets in gang zetten of een transitie veroorzaken’.

‘Kunstpraktijken met sociaal engagement bieden openingen voor samenwerking en zetten mensen in beweging’.

‘Er zijn meerdere manieren om radicale verbeelding door middel van kunst te versterken en mensen hier actief bij te betrekken’.

‘Creativiteit is een belangrijk ingrediënt van de club. Je kunt een mens alles afnemen, maar zijn innerlijke creativiteit blijft behouden’.

‘De medische realiteit van die dag heeft mij weer eens doen beseffen hoe kwetsbaar het leven van jezelf en naasten kan zijn. Dat er op zo’n moment zowel autonome kunst is om naar te kijken als relationele kunst die zorgt voor activisme, biedt hoop’.

Noten 

1 Ontleend aan de theaterervaring The Cure van Tijd van de Wolf.
2 ‘Kunst op locatie AMC’. Op: www.amc.nl/web/kunst-op-locatie-amc/collectie.htm
3 Instagram@nolimitsartcastle 

Literatuur 

  • Bakx, H. (2023) ‘5 laagdrempelige galeries in Amsterdam’. Op: www.parool.nl, 5 juni.  
  • Goudswaard, T. en J. van Oosten (2022) Maakkracht: een nieuwe benadering voor complexe vraagstukken. Amsterdam: Uitgeverij Business Contact. 
  • Gysel, J. (2021) ‘Relational activism’. In: Metropolis M, jrg. 42, nr. 3, 62. 
  • Latour, B. (2021) Waar ben ik? Lockdownlessen voor aardbewoners. Amsterdam: Octavo publicaties. 
  • Lenz, T. (2022) Almanak voor radicale verbeelding: explorerend onderzoek naar sociale kunstpraktijken. Amsterdam: Graphic Rituals. 
  • Otte, H. (2015) Binden of overbruggen? Over de relatie tussen kunst, cultuurbeleid en sociale cohesie. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.  
  • Rosa, H. (2016) Resonanz: eine Sociologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp Verlag.  
  • Sennett, R. (2012) Together: the rituals, pleasures, and politics of cooperation. New Haven, CT: Yale University Press. 
  • Wynants, N. (2020) ‘Conversatie, participatie en cocreatie in de kunsten’. In: Forum+, jrg. 27, nr. 1, 2. 

Tina Lenz

Tina Lenz initieert als design antropoloog artistieke en participatieve projecten vanuit sociaal-culturele sensitiviteit. In 2022 verscheen van haar hand Almanak voor radicale verbeelding (www.naibooksellers.nl).

Partners & subsidiënten