Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Steun voor herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur

Steun voor herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur

Tien aanbevelingen

De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector vragen om ondersteuning bij het herstel, maar bieden tevens kansen voor transities.

“Het herstel van het lokale culturele leven begint met het herwinnen van het publiek.”

“De coronacrisis heeft de zzp’ers in de cultuureducatie extra hard geraakt.”

“Culturele initiatieven hebben de potentie om de reuring terug te brengen.”

Literatuur

  • Heemstra, L. van (2022) ‘Als de stoelen ook in 2022 leegblijven, is dat een teken dat theater voortaan anders moet’. Op: volkskrant.nl, 6 januari.
  • Wijn, C. en B. Vinkenburg (2021) Corona, cultuur en gemeenten: informatiegids over gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur. Utrecht: Berenschot.
  • Wijn, C. (et al.) (2022) Corona, cultuur en gemeenten deel 2: informatiegids over gemeentelijke steun voor herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur vanwege de coronacrisis. Utrecht: Berenschot.
Foto van auteurs Cor Wijn en Bastiaan Vinkenburg

Bastiaan Vinkenburg en Cor Wijn

Bastiaan Vinkenburg is sectorleider Kunst & Cultuur van Berenschot en is als adviseur betrokken bij de Taskforce Culturele en Creatieve Sector

Cor Wijn is adviseur Kunst & Cultuur bij Berenschot en publiceert regelmatig over gemeentelijk cultuurbeleid

Partners & subsidiënten