Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Waardevol onderzoek in de cultuursector

Waardevol onderzoek in de cultuursector

Kunnen onderzoekers agents of social and cultural change zijn?

‘Als onderzoekers bewegen wij ons zowel in de culturele praktijk als in de universitaire wereld. Tussen die twee werelden gaapt een steeds groter gat.’

‘Onderzoek is pas goed onderzoek als het gestandaardiseerd is en de uitkomsten bestaan uit ‘harde cijfers’. Dit staat echter ver af van de cultuurpraktijk.’

‘De opkomst van het begrip impact en het werken met theory of change lijken een positief effect te hebben. Cultuurmakers krijgen hierbij veel meer vrijheid om op hun eigen manier te laten zien welke impact zij realiseren.’

‘Wij merken, net als Belfiore, dat onze kritische blik en lange ervaring in het culturele veld instellingen en makers kan helpen om hun ideeën over hoe zij van betekenis zijn voor de samenleving te concretiseren en daarover relevante onderzoeksvragen te stellen.’

Noten:

1 Eleonora Belfiore is directeur van het interdisciplinaire Centrum voor sociale inclusie en culturele diversiteit aan de universiteit van Aberdeen. De lezing van Belfiore is terug te kijken op www.youtube.com

2 Hiertoe werd recent nog door Kunsten ’92 opgeroepen: kunsten2030.kunsten92.nl/

3 Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het boek Forces of art: perspectives from a changing world, de neerslag van een initiatief van het Prins Claus Fonds, Hivos en de European Cultural Foundation waarbij 15 onderzoeksteams uit verschillende disciplines en van over de hele wereld een selectie maakten uit 200 projecten die tussen 2008 en 2018 werden gefinancierd door deze fondsen om op basis hiervan een jaar lang onderzoek te doen naar de rol van kunst en cultuur in de samenleving (zie Kuoni et al. 2020). Ook Stichting DOEN bracht onlangs een boek uit, dat de neerslag is van onderzoek door design antropoloog Tina Lenz, naar een selectie van door DOEN ondersteunde kunstprojecten (zie Lenz 2022).

Literatuur:

Anna Elffers en Francesco Chiaravalloti

Anna Elffers is zelfstandig onderzoeker binnen de cultuursector en parttime docent aan de Master Arts & Heritage: Policy, Management & Education aan de Universiteit Maastricht

Francesco Chiaravalloti is universitair docent cultuurbeleid aan de Universiteit van Amsterdam, en medevoorzitter van de onderzoeksgroep Artistic Knowing: Research in and on Art and Cultural Practices

Partners & subsidiënten