Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Het draagvlak is nog lager dan bij lokale verkiezingen

Het draagvlak is nog lager dan bij lokale verkiezingen

Maar dat is niet het probleem

‘We moeten als bibliotheek steeds vaker hulpverlener zijn, terwijl dat niet onze taak is.’

‘Toch blijft ‘kunst’ een dubbel begrip. Het is heel simpel: het kunstbegrip dat het systeem oplegt, werkt niet op straat.’

‘Contact vasthouden en zoeken naar vormen waarin familieleden delen in (financiële) successen, podium en aandacht waren de basis. En hulp bieden.’

‘Juist in een tijd van veranderingen is de behoefte groot aan een publieke plek die niet voldoet aan de regels van de privéruimte of die van overheid en commercie. Hoe kunnen we een andere werkelijkheid oefenen?’

‘Macht, en daarmee de toegang tot de culturele infrastructuur, tot publieke middelen, wordt meestal ingevuld door mensen met toegang tot opleiding en geld.’

‘De ambtenaren nemen de bestaande (negatieve) beeldvorming over. Ze praten niet met de mensen zelf.’

Literatuur

  • Boffey, D. (2022) ‘Row about Congolese statue loan escalates into legal battle over NFTs’. Op: theguardian.com, 19 februari.
  • Hardeman, J. (2021) ‘IJskoude en hongerige dakloze wacht in bibliotheek urenlang op hulp: “Hij moest huilen en wilde dood’’’. Op: ad.nl, 28 november.
  • Hochstenbach, C. (2022) Uitgewoond: waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek. Amsterdam: Das Mag Uitgevers.
  • Lint, R. van der (2021) ‘De knokkels van oma Salkanovic.’ In: De Groene Amsterdammer, jrg. 145, nr. 50-51-52, 114-117.
  • Williams, Z. (2022) ‘Pussy Riot’s Nadya Tolokonnikova: “You cannot play nice with Putin. He is insane. He might open fire on his own people”’. Op: theguardian.com, 8 maart.

Klaas Burger

Klaas Burger is artistiek leider van de Academie voor Beeldvorming. Hij werkt samen met onder andere arbeidsmigranten, inwoners van Bospolder-Tussendijken en kunstenaars.

Partners & subsidiënten