Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Arbeidsmarkt » Boekmancahier 6

Boekmancahier 6

Boekbesprekingen

  • Acht miljoen extra voor dertig musea
    Over: Kwaliteit te koop: een evaluatie van de Tijdelijke aankoopsubsidieregeling moderne beeldende kunst ten behoeve van musea 1984-1987 / T. Gubbels
    Teunis IJdens
  • Nieuw licht op het Nationaal Instituut
    Over: Tot stand gekomen met steun van ... : vijftig jaar Prins Bernhard Fonds, 1940-1990 / J. Verheul en J. Dankers
    Hans van Dulken

Onderwijs-/onderzoeksberichten

Partners & subsidiënten