Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Stelsel & financiering » Boekman 101

Boekman #101

€ 15,–

Boekman 101

Redactioneel

Cultuur, de kunstmest voor vastgoedontwikkeling

Artikelen

Herbestemming in tijden van permanente tijdelijkheid

Coöperatie van creatieve ondernemers in De Watermaker

De nieuwe hype: cultuurclusters!

Interview met Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken

Het landschap van de leegstand

Met pop-ups leegstand te lijf

Herbestemming vraagt om kansrijke programmering

Transformatie verrijkt de samenleving

Van kunstenaar tot projectontwikkelaar

Prachtige panden, krimpende budgetten

Nieuwe uitdagingen voor gemeenten en sector

Cultuur langs de financiële meetlat

Interview met econoom en historicus Gerard Marlet

'Makelen en schakelen’

De rol van cultuur in krimpregio’s

Spontane versus gemaakte culturele gebiedsontwikkeling

Cultuur op eigen kracht

Reportages

Dordtse diamanten – synthese van cultuur en erfgoed

Het bruist op de Veghelse Noordkade

Arnhem, shake hands-stad

Nieuwe munitie in Donderen

Boekbesprekingen

De waarde van cultuur / Pascal Gielen e.a.

De teen van Heraclitus & het penseel van Teniers: ondernemend denken over cultuur in Vlaanderen / Johan Swinnen

How to visit an art museum: tips for a truly rewarding visit / Johan Idema

Partners & subsidiënten