Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 103

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 103 Kaalslag, maar ook cultuuromslag

  De kunstenaars anno 2015 knopen de eindjes aan elkaar, zijn inventief in het steeds opnieuw vinden van inkomsten, hebben doorgaans een gemengde beroepspraktijk waardoor zij niet alleen hun inkomstenbronnen maar ook hun risico’s spreiden, maken lange dagen en leven sober. Dit blijkt uit de interviews met kunstenaars uit geheel verschillende disciplines voor Boekman 103. Dit nummer laat bovendien zien dat het kunstklimaat erodeert. In de afgelopen jaren is de orderportefeuille van de meeste architectenbureaus danig geslonken, waardoor de geldstroom is opgedroogd. Massaal ontslag van architecten was het gevolg. Maar terwijl de architectuursector weer aantrekt, zijn nu
  de amateurkunsten en cultuureducatie aan de beurt. Aan de lopende band worden de centra voor de kunsten opgeheven en de kunstdocenten op straat gezet. Daarnaast gaan theaters failliet en kunnen de optredende podiumkunstenaars niet uitbetalen. De economische crisis en overheidsbezuinigingen in de cultuursector zijn voor een belangrijk deel debet aan de kaalslag, een ontwikkeling die, zo blijkt uit de verhalen van de kunstenaars, diep ingrijpt op hun persoonlijk leven.

Artikelen

 • De cultuuromslag in cijfers
  Bastiaan Vinkenburg
 • Faciliteren, verbinden en regisseren
  Verschillende visies in provincies op cultuurbeleid
  Robbert van Heuven
 • De Geefwet en donaties aan cultuur in Nederland
  René Bekkers en Saskia Franssen
 • Cultuursponsering in de lift
  Ad Maatjens
 • Samen cultuur vieren
  BankGiro Loterij en begunstigden worden partners
  Daan van Lent
 • Private cultuurfondsen brengen dynamiek in de cultuur
  Ryclef Rienstra
 • Crowdfunding
  Een nieuwe inkomstenbron voor de culturele sector?
  René Bekkers, Claire van Teunenbroek, Irma Borst, Gijsbert Koren en Merel Keuper
 • Vrijwilligers in de culturele sector in opmars
  Dimitri Lahaut
 • Eigen inkomsten geen panacee voor bezuinigingen
  René Goudriaan en Olaf Koops
 • Culturele sales talks
  Fondsenwerving door culturele instellingen
  Job van Dooren

Partners & subsidiënten