Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » (Cultureel) erfgoed » Boekman 107

Boekman #107

€ 15,–

Boekman 107

Redactioneel

Samenwerking en krachtenbundeling cruciaal voor de toekomst van de stad

Artikelen

Sociaal-culturele agenda bepalend voor ‘triomf van de stad’

Gevraagd: culturele biodiversiteit in stedelijke ontwikkeling

Interview met Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving

Omgevingsvisie en de cultuur van ruimtelijke ordening

De hoeders van de stad

Kunstenaars en creatieven geven stad nieuw gezicht

Smart City, Art City?

Kunst en cultuur en de stad van de toekomst

Flexibiliteit en verbinding kenmerken toekomstig lokaal kunstbeleid

Kloof of verkramping

Naar een herijking van kunstopvatting en cultuurbeleid

Kunst en cultuur in een verstedelijkte toekomst

Sociale cohesie moet, met of zonder kunst

Oefenen voor nieuwe tijden

Op zoek naar ruimte voor verandering en een open dialoog in het Vlaamse cultuurbeleid

Reportages

Leeuwarden, de oude en nieuwe hoofdstad van cultuur

Van mijnen naar murals in Heerlen

Trots op Almelo

Boekbesprekingen

Landscapes of communism: a history through buildings / Owen Hatherley

De navel van Daphne: over kunst en engagement / Maarten Doorman

Consuming music in the digital age: technologies, roles and everyday life / Raphaël Nowak

Partners & subsidiënten