Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmancahier 15

Boekmancahier 15

Boekbesprekingen

 • De vergeten liefhebber
  Over: De kunstzinnige burger: onderzoek naar amateuristische kunstbeoefening en culturele interesses onder de bevolking vanaf 6 jaar / P. van Beek en W. Knulst
  Pia van den Berg
 • Veroordeeld tot beoordeling
  Over: Over de veroordeling van werken van beeldende kunst / C. Blok
  Truus Gubbels en Annemoon van Hemel
 • Fotografie is geen kunst
  Over: Fotografie als beroep: over de professionalisering van fotografie als artistiek beroep / B. Hofstede
  Linda Roodenburg
 • Over: Dertig jaar VARA-Matinee, 1961-1991 / M. van der Meer en H. Nottrot
  Wilma Tichelaar
 • Een evaluatie geëvalueerd
  Over: Pak eens een boek: evaluatie van het Rotterdams boekpromotie- en leesbevorderingsproject 'Niet storen, ik lees' ; door P. Hamers (...et al,)
  M. Clasquin

Onderwijs-/onderzoeksberichten

Congresverslagen

 • Tobberig
  Verslag van de internationale museumconferentie 'Art Museums and the Price of Succes, the United States, the United Kingdom and the Netherlands'
  Geeske Bakker
 • Archeologie uit de schaduw
  Verslag van symposium 'Aanmodderen? Ideeën over de verbetering van de maatschappelijke positie van de archeologie'
  Gert Jan van Wijngaarden
 • Nederlandse symfonische muziek ongehoord onbekend
  Verslag van de studiedag 'Nederlandse muziek en orkesten'
  Annemoon van Hemel
 • Wie beschermt de vormgevers?
  Verslag van het symposium 'Bescherming van vormgeving in Europa'
  Tineke Pronk
 • In de wandelgangen
  Verslag van de 'Dag van het Vak'
  Tineke Pronk

Partners & subsidiënten