Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmancahier 17

Boekmancahier 17

Boekbesprekingen

 • Looking at art museums through economists' eyes
  Over: The economics of art museums / M. Feldstein (ed.)
  J. Mark Davidson Schuster
 • Beoordelaars beoordeeld
  Over: Kwaliteitsbeoordeling in de beeldende kunst / P. Hekkert en P. van Wieringen
  Warna Oosterbaan
 • De juridische positie van de beeldende kunst
  Over: Grondrechten en moderne beeldende kunst / F. Vlemminx
  Tjeerd Schiphof
 • J.H. de Bois: smaakmaker met een smalle beurs
  Over: Kunst, kennis en commercie: de kunsthandelaar J.H. de Bois 1878-1946 / J.F. Heijbroek en E.L. Wouthuysen
  Ineke van Hamersveld
 • Cultuur voor en na Maastricht
  Over: Culture and community law: before and after Maastricht; door J.M.E. Loman c.s.
  Tineke Pronk

Onderwijs-/onderzoeksberichten

Congresverslagen

 • Human rights and cultural policy in a changing europe: het geheim van informatieverspreiding
  Verslag van de rondetafelconferentie 'Human rights and cultural policy in a changing Europe'
  Walter L. Tjon Pian Gi

Partners & subsidiënten