Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmancahier 22

Boekmancahier 22

Boekbesprekingen

 • Een gewetensvol, hardnekkig penvoerder!
  Over: De cultuurpolitieke paradox: noodzaak en onwenselijkheid van overheidsinvloed op normen en waarden / C.J. Klop
  I.A. Diepenhorst
 • Shakespeare en Beerhoven: don't fence them in!
  Over: Highbrow/lowbrow: the emergence of cultural hierarchy in America / L.W. Levine
  Cas Smithuijsen
 • Eigenzinnige opstellen
  Over: De lege plek: opstellen over cultuur en openbaarheid in de provincie Vlaanderen / R. Laermans
  Greetje van den Bergh
 • Filosofisch gemurmel
  Over: Het gemurmel van de muze: over kunst en werkelijkheid / E. Baeten en D. Diels (red.)
  Auke van Breemen
 • African art in transit
  Over: African art in transit / C.B. Steiner
  Vera L. Zolberg
 • Een ongewone verschijning
  Over: De stand des kunstenaars: de positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw / A. Hoogenboom
  Chris Stolwijk
 • Theorie cultuurdeelname is geen 'exempel'
  Over: Over lezen gesproken: een studie naar sociale differentiatie in leesgedrag / G. Kraaykamp
  Kees van Rees

Reacties

 • Reacties met een hoog reflectiegehalte
  Cor Wijn
 • Kunst, vrouwen en psychologie
  Titia Top

Onderwijs-/onderzoeksberichten

Congresverslagen

 • Wereldcongres sociologie: aan de pols van de tijd
  Verslag van het dertiende 'World congress of sociology'
  Ineke van Hamersveld
 • Reizen door het theater
  Verslag van het 'Architectuurcongres Allemaal theater'
  Sannie Hoogervorst

Partners & subsidiënten