Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmancahier 29

Boekmancahier 29

Column

 • Een zonderling bijgeloof
  Bastiaan Bommeljé

Interview

 • 'Musea kunnen de zon niet vangen'
  Prof. Hecht over onafhankelijk onderzoek en de burgerlijke verzameltraditie
  Renée Steenbergen

Lezersonderzoek

 • Herken uzelf
  Wie leest het Boekmancahier en wat is het oordeel?
  Linus Hesselink

Boekbesprekingen

 • Onrustbarend onbekend
  Over: Waarin een klein land: Nederlandse cultuur in internationaal verband / Johan Heilbron, Wouter de Nooy, Wilma Tichelaar (red.)
  Hans Quant
 • Zuiver Rembrandt
  Over: De echte Rembrandt: verering van een genie in de twintigste eeuw / K. Bruin
  Jeroen Boomgaard
 • De open deur van de kunstsociologie
  Over: Art and social structure / R.W. Witkin
  Erik Hitters
 • De geschiedenisvan het rijksbouwen in kaart gebracht
  Over: De Rijksbouwmeesters: twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers / C. van der Peet...[et al.] (red./samenst.)
  Karin Jongbloed
 • Mozes, Dante en Washington verfilmd
  Over: Reframing culture: the case of the Vitagraph quality films / W. Uricchio and R.E. Pearson
  Bart Hofstede
 • 3 x c + 8 x e + 5 x p
  Over: Museum management / K. Moore(ed.)
  D.A.S. Cannegieter
 • Pas herlezen
  Over: Naar een nieuw museumbeleid / H.W. van Doorn
  Jan Vaessen

Congresverslagen

 • Komt tijd, komt raad
  Verslag van het openbare debat over het advies Cultuur in verandering
  Annemoon van Hemel
 • Eenheid in verscheidenheid: de mono- of de interdisciplinaire bestudering van Nederlandse cultuur in de letterenstudies
  Verslag van het congres 'Meerzien = Inzien, interdisciplinair onderzoek naar de Nederlandse cultuur'
  Hendrik Henrichs
 • Auteursrecht gaat irriteren
  Verslag van het lustrumcongres 'De rol en de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het auteursrecht'
  Linus Hesselink
 • Beeldende kiunstenaars: van koerier tot verkoper
  Verslag van het congres 'Nu u!
  Truus Gubbels m.m.v. Carina Mulder
 • Het convenant hoeft niet in de krant
  Verslag van het symposium 'Trekken we ons terug op een eiland of trekken we de wijde wereld in?'
  Sannie Hoogervorst

Onderzoeks- / onderwijsberichten

Kroniek

 • April, mei, juni 1996

Partners & subsidiënten