Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #67

€ 15,–

Vlaanderen en Nederland

De culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

“Er is geen gedeelde Vlaams-Nederlandse cultuur, alleen een gemeenschappelijke taal. De taal zou ons in staat kunnen stellen om elkaar beter te leren kennen, wat we zeker niet doen. We lezen elkaars kranten niet, bekijken elkaars programma’s niet”, aldus Harold Polis in de nieuwe Boekman.

Vlaanderen en Nederland: één taalgebied, twee verschillende culturen. In het zomernummer van Boekman onder andere aandacht voor de ‘success stories’ en de ‘débâcles’ van de culturele samenwerking tussen beide buurlanden. Met een blik in het verleden en het oog op de toekomst.

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Artikelen

‘Voor mij zedde gij ongelooflijk schoon’ – Inez Boogaarts
Een lange traditie van aantrekken en afstoten in de Lage Landen

Het wederzijds huwelijksbedrog – Harold Polis
Over de (on)mogelijkheid van een gezamenlijk letterenbeleid in Nederland en Vlaanderen

Gewikt en gewogen – Annick Schramme
De Cultuurnota en het Kunstendecreet getoetst aan het Thorbecke-principe

Het is niet en nooit genoeg – Jan Staes
cultuureducatie in Vlaanderen

Verrijkend grensverkeer – Pieter Bots
Waartoe kruisbestuiving in het theater kan leiden

‘Vlamingen willen een eigen auto, een eigen huis en eigen kunst’ – Sandra Jongenelen
Vier galeriehouders over bourgondische collectioneurs en calvinistische verzamelaars

Botsende filmculturen – François Stienen
‘Het lijkt wel alsof er een muur staat tussen beide landen’

Een lange, kronkelige weg – Christine Delhaye
Hoe culturele diversiteit te bereiken? Een dubbele zoektocht

Columns

Nuchter en noodzakelijk – Leen Laconte

Faux amis – Luc Devoldere

Beleefde Belgen – Marja Pruis

Een zintuiglijk complot – Gwy Mandelinck

De meerwaarde van een gezamenlijk cultuurbeleid – Hugo Weckx

De grens als graadmeter – Quirine van der Hoeven

Interviews

In gesprek met de buren – Truus Gubbels
Dubbelinterview Greetje van den Bergh & Dorian van der Brempt, Huis deBuren

‘We moeten te veel op tournee’ – Anita Twaalfhoven
Interview met Ivo van Hove van Toneelgroep Amsterdam

‘Architectuur dient de collectieve ruimte’ – Truus Gubbels
Interview met de eerste Vlaamse bouwmeester, bOb van Reeth

Onder professoren

Het belang van een eigen identiteit – Anita Twaalfhoven
Interview met Ludo Beheydt, hoogleraar De Nederlanden in de wereld

Dossier

Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over Vlaanderen en Nederland
Jack van der Leden en Mieke Nooijen

Verslag

(Geen) kunst bij de publieke omroep – André Nuchelmans
Debat over de culturele taak van de publieke omroep

Uitgelicht

In de rubriek Uitgelicht is er onder meer aandacht voor reacties in de rubriek Forum, recent verschenen publicaties, de laatste aanwinsten uit de bibliotheek van de Boekmanstichting en benoemingen en symposia op het werkterrein van de Boekmanstichting.

Forum
Houdt u van Brahms…? – Pieter Hoexum

Boekbesprekingen
Pascal Gielen en Rudi Laermans: Cultureel Goed: over een (nieuw) erfgoedregiem – Iris Steen

Jan J.B. Kuipers: Brommers, gitaren en spandoeken: vijftig jaar jong in Nederland – André Nuchelmans

Jan van Adrichem e.a. (ed.): Wim Beeren – om de Kunst – Truus Gubbels

Recente aanwinsten van de bibliotheek – Jack van der Leden, Saskia Leefsma, Marike Lindhout, Martine Meddens en Mieke Nooijen

Benoemingen en symposia – André Nuchelmans

Partners & subsidienten