Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #77

€ 15,–

Het belang van kunst

Waarom zijn kunstsubsidies en kunstsponsoring belangrijk? Argumenten om het maatschappelijk draagvlak en de weerbaarheid van de kunsten te vergroten zijn onmisbaar. Zeker in een periode van economische recessie.

Centrale vragen in dit nummer zijn:

  • Hoe legitimeren overheden het cultuurbeleid?
  • Is kunst een basisbehoefte van de mens?
  • Kan kunst groeperingen insluiten of uitsluiten?
  • Doet de economische waardering recht aan het vermogen van kunst?
  • Is kunst het wondermiddel in de gezondheidszorg?
  • En, verrijken films het individuele en collectieve geheugen?

Inhoudsopgave:

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Artikelen

De controverse over de waarde van kunst – Kees Vuyk
Moet kunst zich verzetten tegen de opvatting dat slechts wat geld oplevert, telt?

Het raadsel rond de intrinsieke waarde – Anita Twaalfhoven
Zoektocht naar de intrinsieke waarde van kunst en cultuur

Het creatief vermogen – Erwin Dekker, Arjo Klamer, Ludmilla Petrova en Claudine de With
In hoeverre doet economische waardering recht aan kunstzinnige activiteiten?

Zo meet je de waarde van podiumkunsten – Anna Elffers en Letty Ranshuysen
Met kleinschalig, kwalitatief onderzoek recht doen aan het belang van kunst

Kunst als preventie en therapie – Charlotte De Groote
Welke rol kunst en cultuur kunnen spelen in de gezondheidszorg

Cultuur is een basisbehoefte – Els van der Plas
Hoe cultuur te redden en te behouden in tijden van oorlog en rampen

De vergeten luisteraar – Henkjan Honing
We zijn allemaal geboren met een talent voor muziek. Waarom muziek ertoe doet

De grondvesters van ons kunstbeleid – Thije Adams
Het debat over het maatschappelijk nut van kunst is niet van vandaag of gisteren

Een potpourri van legitimaties – Annick Schramme
Hoe ministers van Cultuur in Vlaanderen hun kunstbeleid legitimeren

Ik wist niet dat ik het in mij had – Onno Zijlstra
Kunst helpt enorm. Als materie geworden verbeelding doet het wat met onze belevingswereld

Kunst als levend organisme – Anita Twaalfhoven
Interview met organisatieadviseur Mavis Carrilho over kunst in een multiculturele samenleving

Cultuur in de stad – Gerard Marlet
Hoe steden het beste kunnen investeren in cultuur

De legitimering van filmkunst – Peter Bosma
Waarom zou je tijd en geld spenderen aan het kijken naar filmkunst in een zaaltje?

 

Columns

Nieuwe inspiratie en trotse wijken – Cees van Eijk

Melk is goed voor elk – Hugo Bongers

Kunst in Zeeland – Harry van Waveren

Kunst moet uit de kast komen – Hans van Leeuwen

Kansen benutten in Zuidoost – Elvira Sweet

Kunst als wondermiddel – Bert Matthijssen

Dossier
Marike Lindhout
Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over regionaal en lokaal beleid en regionale en lokale initiatieven

Uitgelicht

In de rubriek Uitgelicht is er onder meer aandacht voor reacties in de rubriek Forum, recent verschenen publicaties, de laatste aanwinsten uit de bibliotheek van de Boekmanstichting en benoemingen en symposia op het werkterrein van de Boekmanstichting.

Boekbesprekingen

Everhard Korthals Altes over
Piet Bakker – Gezicht op Leeuwarden

Dorothee Verdaasdonk over
Sonja de Leeuw -De man achter het scherm: de televisie van Erik de Vries

Pieter Hoexum over
Kunst als morele vrijplaats

Robert Oosterhuis over
promotie Ruud van der Meulen – Brug over woelig water. Lidmaatschap van sportverenigingen, vriendschappen, kennissenkringen en veralgemeend vertrouwen

Sabine Hillen over
Pascal Gielen – Kunst in netwerken

Recente aanwinsten van de bibliotheek 

Benoemingen, promoties en symposia – Jack van der Leden & André Nuchelmans

 

In het verlengde van Boekman 77 organiseerde Facta in samenwerking met de Boekmanstichting op 28 januari 2009 een landelijke studiedag over het rendement van cultuur.
Lees meer

Partners & subsidienten