Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #79

€ 15,–

Boekman 79

Nederland lijkt aan een ware canonepidemie te lijden. De canondiscussie raakt aan gevoelige snaren in de samenleving: is een culturele canon een kans om de sociale cohesie te bevorderen of fungeert hij juist als sociale splijtzwam? 

  • Lijdt Nederland aan een canonepidemie?
  • Is een culturele canon een kans om de sociale cohesie te bevorderen of fungeert hij juist als sociale splijtzwam?
  • Is canoniseren een vorm van culturele dijkbewaking?
  • Kan een canon zowel hoge als lage kunst in brons gieten?
  • Vraagt de muziek om een meerstemmige canon?
  • Omvat de theatercanon de hele theatergeschiedenis?
  • Is de canon van de Nederlandse film een consensuslijst?
  • Passen Kil Roy, Piet Pelle en Swiebertje in een canon?
  • Is de canondiscussie een gebed zonder einde?
  • En, waarom heeft een interculturele canon de toekomst?

Inhoudsopgave:

Anita Twaalfhoven
Redactioneel

Artikelen

Merlijn Schoonenboom
Flirten met de traditie
Wat levert de discussie over een culturele canon de kunst- en onderwijswereld daadwerkelijk op?

Thije Adams
Cultuur met een sterretje
De canoncommissie had haar werk moeten voortzetten voor het terrein van de kunsten

Erik Spinoy
Grensconflicten
Onbehagen over de eigen identiteit

Elsbeth Etty
Geef voorrang aan de Bijbel
Voor een Nederlandse literaire canon volstaat Multatuli

Lucas Catherine
Marokkaans gekruide hutspot
Waarom de Canon aandacht moet besteden aan elementen uit andere culturen

Cyrille Offermans
De Canon versplinterd
De canonepidemie heeft niets te maken met enig civiliserend kennisideaal

Rob van der Zalm
Sleutelen aan de theatercanon
Waarom een Nederlandse theatercanon zo lang op zich laat wachten

François Stienen
Een controversiële keus
Is de Nederlandse filmcanon meer dan een willekeurig lijstje van zestien films?

Peter Hecht
Een altijd wisselende lijst
Wat de Canon van Van Oostrom zegt over de tijd waarin wij leven

Paul Schnabel
Het belang van gedeelde kennis
Is de populariteit van de verschillende canons een probleem, of juist een zegen?

Janneke van der Wijk
Meerstemmige canon
Krijgt elk muziekgenre een eigen canon?

Cees Hageman
Vijftig vensters voor het onderwijs
Hoe de kennismaking tussen de canon en het onderwijs gestalte krijgt

Frits van Oostrom
Canon und kein Ende
Een commentaar op de canondiscussie

Columns

Jan Vollaard
Het ultieme levenslied

Kees Kousemaker en Klaas Knol
Canon van het beeldverhaal in tien schoten

Bianca Bartels
De mooiste musicals

Hans Beerekamp
Tv-drama dat beklijft

Diana Ozon
De opvallendste graffiti

Dossier
Jack van der Leden
Een uitgebreide selectie van literatuur en websites over de culturele canon 

Uitgelicht

Boekbesprekingen

Pieter Hoexum
over
Hans Rooseboom
De schaduw van de fotograaf: positie en status van een nieuw beroep 1839-1889

André Nuchelmans
over
Peter Bruyn
25 jaar Patronaat. We wilden iets veroorzaken

Nicolas Dings
over
Sarah Thornton
Art

Wouter de Nooy
over
Hans Abbing
Van hoge naar nieuwe kunst

Tjeerd Schiphof
over
R,J.Q. Klomp
Volgrecht. Het recht van de kunstenaar bij doorverkoop van zijn werk

Recente aanwinsten van de bibliotheek 

Benoemingen, promoties en symposia
Jack van der Leden & André Nuchelmans

Partners & subsidienten