Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » De Waarde van Cultuur door Thije Adams

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 10 apr ’17

De Waarde van Cultuur door Thije Adams

Uitgangspunt van de lezing van Thije Adams, oud-topambtenaar bij het ministerie van OCW, zijn vragen en kwesties rondom het grote maatschappelijke belang van hoge kunst waarvoor Adams al eerder een hartstochtelijk pleidooi hield. Aan de orde komt de onmogelijkheid van een gedeelde opvatting over grote kunst. Volgens Adams is het dilemma dat erkenning van grootheid in de kunst niet alleen voor de kunst als sector maar ook voor de samenleving van belang is, terwijl wij tegelijkertijd niet of nauwelijks in staat zijn het met elkaar praktisch over grootheid eens te worden.

Adams stelt: “Als je het in een samenleving niet eens kunt worden welke kunst belangrijk is en welke niet of minder, ja, of kunst wel belangrijk is, dan is eerst alle kunst belangrijk, die van mij en die van jou, en vervolgens is niets meer echt van belang.“

Het belang van kunst is moeilijk wetenschappelijk te definiëren. De inzichten die ermee uitgedrukt kunnen worden, zijn echter van grote importantie en ook nodig en noodzakelijk voor de samenleving. Huidige generaties hebben een andere blik op kunst dan voorgaande generaties. Wat heeft dat voor consequenties voor de kunst, de subsidiëring van de kunst- en cultuursector? Kan het model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies van Claartje Bunnik in Naar waarde gewogen hier een rol in spelen?

Datum: 10 april 2017, 16.00 – 18.00 uur

Download de tekst van de lezing 

Op 17 mei 2016 hield Thije Adams een lezing bij de Boekmanstichting over het belang van kunst. Jack van der Leden schreef een verslag.

Over hetzelfde onderwerp schreef Adams Het deskundigenoordeel in de kunst verliest aan betekenis, verschenen in Boekman  #109 Naar een nieuw cultuurbestel. Het artikel is gratis te downloaden.

Een compilatie van de lezingen en het artikel is volgens Adams te beschouwen als drieluik. Download Kunst, deskundigen en leken 

Andere publicaties van Thije Adams zijn te vinden in de internetcatalogus, o.a.:

Partners & subsidiënten